SreckoJarcMag. Srečko Jarc, rojen leta 1965, se je po končani kadetski šoli leta 1984 kot miličnik zaposlil na Policijski postaji Ljubljana Center, kjer je delal vse do leta 1991. V obdobju od 1993 do 2003 je opravljal naloge komandirja Policijskega oddelka Medvode, pomočnika komandirja na PP Ljubljana Vič in komandirja PP Ljubljana Moste. V tem času, leta 1997, je po študiju na Višji šoli za notranje zadeve končal študij na Pravni fakulteti v Ljubljani. Je tudi veteran osamosvojitvene vojne.

Leta 2003 je postal podsekretar v Direktoratu za policijo in druge varnostne naloge in dve leti kasneje napredoval v generalnega direktorja tega direktorata. Leta 2006 je na Pravni fakulteti pridobil še naziv magistra pravnih znanosti.

Leta 2010 je bil premeščen na delovno mesto pomočnika vodje Službe generalnega direktorja policije. Na tem mestu je med drugim opravljal tudi funkcijo pooblaščenca notranjega ministra in generalnega direktorja policije za komunikacijo s policijskima sindikatoma.

1. februarja 2013 je prevzel vodenje Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi. V obdobju od 18. avgusta 2017 do 14. decembra 2018 je v mednarodni mirovni misiji Eulex na Kosovem opravljal naloge svetovalca namestniku generalnega direktorja kosovske policije, odgovornega za operativne zadeve, nato pa se je vrnil na delovno mesto direktorja Uprave uniformirane policije v slovenski policiji.