V. d. generalnega direktorja policije mag. Anton Travner in glavni ravnatelj hrvaške nacionalne policije Nikola Milina sta se danes, 20. maja 2020, skupaj z ožjimi sodelavci sestala na delovnem sestanku v Zagrebu na Hrvaškem.

Na srečanju so visoki predstavniki slovenske in hrvaške policije razpravljali o aktualnih temah v zvezi s pandemijo nalezljive bolezni covid-19, predvsem o ukrepih, ki sta jih državi na podlagi ocen nacionalnih zdravstvenih služb sprejeli v smislu preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom.

20200520 130856

Predstavniki policij so na splošno govorili o aktualnih ukrepih, ki se v največji meri nanašajo na omejevanje družbenega življenja ljudi, o postopnih sproščanjih prvotnih vladnih ukrepov ter vlogi policije, ki se s to situacijo vsakodnevno srečuje. Poseben poudarek je bil namenjen postopkom pri prehajanju državne meje ob upoštevanju vseh ukrepov, ki jih policija izvaja in so trenutno v veljavi.

Pogovor je potekal tudi o trenutni situaciji na področju ilegalnih migracij med državama oziroma o situaciji na t. i. balkanski poti v Evropo. V času pandemije covida-19 so se ilegalne migracije v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšale. Pričakovati je, da bo z zajezitvijo nalezljive bolezni in omilitvijo ukrepov za preprečevanje okužb število nezakonitih migrantov začelo ponovno naraščati. Informacije o nedovoljenih prehajanjih meje si obe državi sprotno izmenjujeta in se o konkretnih težavah medsebojno usklajujeta.

20200520 130838

Ob zaključku srečanja so se predstavniki policij obeh držav strinjali, da je tovrstno sodelovanje z izmenjavo izkušenj in mnenj zelo pomembno pri reševanju konkretnih težav, ki so trenutno aktualne v času epidemije koronavirusa, zato bodo tak način sodelovanja ohranili tudi v prihodnje.

Povezane vsebine

Prehajanje državne meje med epidemijo zaradi koronavirusa

Aktivnosti slovenske policije v zvezi z migracijami