V. d. generalnega direktorja policije mag. Boštjan Lindav je z današnjim dnem, 13. junijem 2022, v dogovoru in na lastno željo premestil Danijela Žibreta, dosedanjega namestnika generalnega direktorja policije, na delovno mesto v vodstvo Generalne policijske uprave.

Na delovnem mestu policijskega svetnika bo Danijel Žibret opravljal naloge, povezane z izzivi na področju izobraževanja in zaposlovanja v policiji.

Zaradi zagotavljanja nemotenega opravljanja nalog v Upravi kriminalistične policije GPU je v. d. generalnega direktorja policije za vodenje UKP GPU z današnjim dnem pooblastil dosedanjega pomočnika direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Davida Antoloviča, višjega kriminalističnega svetnika - preiskovalca.

Vojko Urbas je premeščen v vodstvo Generalne policijske uprave. Na delovnem mestu policijskega svetnika bo poleg drugih nalog opravljal naloge v delovnih skupinah ETIAS in EES ter naloge, povezane s področjem izobraževanja kandidatov za policiste.

V. d. generalnega direktorja policije na ključnih mestih v policiji želi policijske strokovnjake, ki jim zaupa ter verjame v njihovo visoko strokovnost in integriteto in s katerimi bo skupaj lahko uresničeval vizijo razvoja slovenske policije, ki bo v prvi vrsti skrb za varnost ljudi.