Šestintrideset policijskih specialnih enot iz držav članic Evropske unije, med njimi tudi iz Slovenije, bo med 16. in 18. aprilom 2013 sodelovalo v taktični vaji, ki jo pod naslovom Skupni izziv 2013 organizira mednarodno združenje specialnih enot Atlas.

Vaja evropskih »specialcev« bo preigrala situacijo istočasnega terorističnega napada v devetih različnih državah: na Švedskem, Irskem in Slovaškem ter v Latviji, Španiji, Belgiji, Italiji, Avstriji in Romuniji. Cilji terorističnih napadov bodo različni objekti, kot so javne zgradbe (šola, bolnišnica …), vozila javnega transporta (avtobus, ladja), pri čemer bo zajetih veliko talcev.

Specialna enotaemblemSE

 Pri reševanju krizne situacije bodo v vsaki od teh držav sodelovale po štiri specialne enote. Specialna enota slovenske policije pri taktični vaji sodeluje z 12 policisti, in sicer na Slovaškem, kjer je po scenariju načrtovano zajetje večjega števila srednješolcev. Poleg naše enote pri vaji v tej državi sodelujejo še specialne enote iz Slovaške, Madžarske in Romunije.

Namen taktične vaje je preveriti usklajenost delovanja večjega števila enot na različnih lokacijah, obenem pa je vaja tudi predstavitev načina skupnega delovanja specialnih enot za predstavnike različnih institucij Evropske unije.

Slovenska policijska specialna enota je doslej sodelovala že v več skupnih taktičnih vajah, ki jih je organiziralo združenje Atlas: leta 2007 v Avstriji, leta 2008 v Sloveniji, leta 2009 na Poljskem, leta 2010 na Slovaškem in v Franciji, predlani pa se je udeležila vaje na Poljskem.

logo atlasMednarodna povezava specialnih enot Atlas je povezava, v katero je trenutno vključenih 36 policijskih specialnih enot. Iz vsake posamezne države članice Evropske unije sta v združenje Atlas lahko vključeni le po dve specialni enoti. Začetek delovanja združenja Atlas sega v leto 2001, ko so se prvič srečali poveljniki 15 specialnih enot, kot odziv na teroristični napad na zgradbi WTC v New Yorku 11. septembra 2011.

Osnovni namen povezave Atlas je - pod sloganom Skupaj za vašo zaščito - povezovanje sorodnih enot iz Evropske unije, namenjenih protiterorističnemu delovanju oz. najzahtevnejšim operativnim nalogam policije, ki so povezane z visoko stopnjo tveganja za varnost, zdravje ali življenje ljudi. Enotam omogoča izmenjavo specifičnih strokovnih znanj in izkušenj na področju taktike delovanja in uporabe tehničnih sredstev. Tudi za slovensko specialno enoto je sodelovanje v tem združenju zelo pomembno, prav zaradi pridobivanja informacij in strokovnih taktičnih in tehničnih znanj. Poleg tega imajo tuje enote ogromno operativnih izkušenj in njihova izmenjava lahko pomembno vpliva na izvajanje operativnih nalog specialne enote tudi v Sloveniji.

Tovrstne skupne oblike usposabljanja prispevajo tudi k poenotenju taktike delovanja in uporabe tehničnih sredstev, s čimer se zagotovi možnost skupnega delovanja specialnih enot iz različnih držav, kot jo opredeljuje tudi Sklep Sveta EU 2008/617/PNZ iz leta 2008 o izboljšanju sodelovanja med enotami za posredovanje v kriznih razmerah. V svoji 5. točki ta sklep opredeljuje oblike policijske pomoči med državami članicami v primeru zajetja talcev, ugrabitev in v podobnih incidentih. Pravilno in natančno koordinirano delo je zelo pomembno za uspešno reševanje takšnih situacij, kar pa lahko dosežemo le s skupnimi vajami in usposabljanjem. Prav tako je sodelovanje z varnostnimi organi drugih držav opredeljeno v novem Zakonu o nalogah in pooblastilih policije.

Delo v povezavi Atlas poteka skozi različne projekte, za katere so zadolžene posamezne delovne skupine:

  • delovna skupina Building, v kateri deluje tudi slovenska specialna enota, obravnava taktiko delovanja specialnih enot v zgradbah,
  • delovna skupina Transport obravnava taktiko delovanja v javnih transportnih vozilih, kot so avtobus, vlak, metro,
  • delovna skupina Naval obravnava taktiko delovanja na ladjah,
  • delovna skupina Aircraft obravnava reševanje situacij s talci na letalih,
  • delovna skupina Entry Forum obravnava uporabo različnih načinov in tehničnih sredstev pri vstopanju v različne objekte (npr. zgradbe, letala, ladje, vozila),
  • delovna skupina Sniper Forum obravnava posebnosti delovanja ostrostrelcev v različnih operativnih nalogah (v tej delovni skupini je do nedavnega sodelovala tudi specialna enota slovenske policije),
  • delovna skupina Medic si prizadeva za poenotenje organizacije in strokovnih standardov nujne medicinske pomoči v vseh specialnih enotah,
  • delovna skupina Negotiation Forum obravnava vlogo pogajalcev v specialnih enotah,
  • delovna skupina Atlas Forum pa organizira srečanja poveljnikov in usklajuje medsebojno sodelovanje specialnih enot iz Evropske unije.

Rezultati dela posameznih delovnih skupin se lahko pokažejo prav na različnih delavnicah in na skupnih taktičnih vajah, kakršna je tudi tokratna.