Sorodne objave

 

kl 0488 zm

Specialna enota izvaja naloge na področju protiteroristične dejavnosti in opravlja zahtevnejše operativne naloge policije, ki so povezane z visoko stopnjo tveganja za varnost, zdravje ali življenje ljudi in pri katerih se zahteva najvišja stopnja izurjenosti in psihofizičnih zmožnosti ter uporaba posebnih znanj in veščin.

Je vrhunsko izurjena policijska enota, ki je s svojo mobilnostjo, prilagojeno taktiko delovanja in sodobno opremljenostjo sposobna razreševati najzahtevnejše varnostne naloge.

Njeni pripadniki se usposabljajo za izvajanje nalog z najvišjo stopnjo tveganja. Pri tem pa težijo k zagotavljanju visoke stopnje varnosti morebitnih nedolžnih in lastne varnosti. Sodelujejo z drugimi policijskimi enotami pri izvedbi najzahtevnejših varnostnih nalog - akcij, pri različnih usposabljanjih, pa tudi z ministrstvom za notranje zadeve na področju zagotavljanja psihološke in socialne pomoči policistom. 

Specialna enota je v letu 2013 praznovala 40 let. Več >>


Naloge

 • Enota opravlja naloge v zvezi s protiterorističnim delovanjem, sodeluje pri prijetju storilcev hujših kaznivih dejanj, pri varovanju najvišjih domačih in tujih državnih predstavnikov, varovanju določenih objektov, sodeluje pri delovanju policije ob hujših elementarnih in drugih nesrečah,
 • skrbi za ustrezno usposabljanje in izpopolnjevanje pripadnikov specialne enote ter pomaga pri usposabljanju drugih policijskih enot, ministrstva za notranje zadeve ter drugih državnih organov,
 • skrbi za vzdrževanje materialno-tehničnih sredstev in opreme enote,
 • opravlja druge naloge, ki jih odredi generalni direktor policije ali oseba, ki jo ta pooblasti. 


Organiziranost

Oddelek za operativno delovanje zagotavlja neposredno operativno in interventno izvajanje nalog na področjih:

 • ekstremnih oblik nasilja,
 • terorizma,
 • ugrabitev,
 • zajetij talcev,
 • drugih varnostnih dogodkov z visoko stopnjo ogroženosti sodelujočih. 

Oddelek za operativno podporo opravlja naloge na področjih:

 • strokovne in logistične podpore policistom specialne enote pri izvajanju operativnih nalog SE,
 • usposabljanja in izpopolnjevanja. 

Oddelek za protibombno zaščito opravlja naloge na področjih:

 • operativnega interventnega in neposrednega izvajanja nalog protibombne zaščite, pirotehničnih in protibombnih pregledov ter bombnih preiskav;
 • izdelave strokovnih mnenj;
 • hrambe in skladiščenja zaseženih eksplozivnih sredstev in snovi ter njihovega strokovnega uničevanja.


altV skoraj petih desetletjih do vrhunsko izurjene policijske enote

Začetek sedemdesetih let predstavlja mejnik v ustanavljanju specialnih enot po svetu, ko splošne policijske enote s svojo izurjenostjo in opremljenostjo niso bile več kos razraščajočemu terorizmu. Rojstvo prve enote, ki je imela nalogo razreševanja najzahtevnejših varnostnih nalog, sega v leto 1973 in je povezano z vdorom teroristične skupine na območje takratne Jugoslavije ter pobojem izraelskih športnikov na olimpijskih igrah v Munchnu leta 1972.

Na svoji razvojni poti, ki jo opredeljujejo predvsem različne notranje organizacijske vpetosti v okviru ministrstva za notranje zadeve in policije ter njena preimenovanja, je ostala njena temeljna naloga nespremenjena. Več: Zgodovina Specialne enote


Usposabljanje pripadnikov Specialne enote

Proces usposabljanj pripadnikov Specialne enote je kontinuiran in poteka od izpolnitve pogojev za delo do prekinitve delovnega razmerja v tej enoti. Več: Usposabljanje


IMG 1221Pogoji za zaposlitev

V specialni enoti se lahko zaposlijo policisti, ki izpolnjujejo vrsto posebnih pogojev, zaželena pa so tudi posebna znanja. Uspešno se morajo prebiti čez zahteven selekcijski postopek, ki obsega preizkus telesnih zmogljivosti in preizkus streljanja, specialistični obremenilni zdravniški pregled, psihološko preverjanje in drugo. Sledi začasna premestitev v Specialno enoto, ko se kandidate preverja, ali so primerni za pripadnika te elitne enote policije. Več: Kadrovanje v Specialni enoti


Povezane vsebine

Dejavnost Specialne enote

Knjiga o Specialni enoti (2013)

Predstavitev Specialne enote (2011)


emblemSEKontakt

Podutiška cesta 88
1000 Ljubljana
Slovenija
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.