Med 4. majem in 24. junijem 2015 je potekala operacija Blue Amber, obsežna mednarodna kriminalistična akcija v boju proti organiziranemu kriminalu. Gre za eno največjih policijskih operacij doslej, saj so v njej sodelovale policije 28 držav članic EU in drugi mednarodni partnerji.

amberOperacija Blue Amber je bila organizirana pod okriljem Europola v okviru projekta EMPACT (Evropska multidisciplinarna platforma za boj proti kriminalnim grožnjam) in predstavlja nadaljevanje lani uspešno izvedene enotedenske akcije Arhimed. Tokrat so aktivnosti potekale na 260 lokacijah po svetu, ki so bile določene na podlagi analitičnih obdelav ocen ogroženosti od organiziranega kriminala. Skupni rezultati kažejo, da je bilo v tej akciji prijetih več kot 500 osumljencev, zaseženih 2,8 tone kokaina, 390 vozil in okoli 1300 ton ukradenih kovin.


Kako je operacija Blue Amber potekala na Mejnem prehodu Šentilj

indexSlovenska policija in Finančna uprava RS sta v okviru operacije Blue Amber sodelovali v različnih akcijskih dnevih (poostrenih nadzorih) na področjih tatvin vozil, prepovedanih drog, ilegalnih migracij in zlorab plačilnih kartic pri nakupu letalskih vozovnic. Aktivnosti sta izvajali na letališču Jožeta Pučnika, v koprski luki, na mejnih prehodih in v notranjosti države. Na Europolu je bil vzpostavljen operativni center, v katerem so bili prisotni tudi predstavniki slovenske policije, ki so skrbeli za stalno in učinkovito izmenjavo prejetih informacij in zaprosil s predstavniki drugih sodelujočih držav. Poleg odkrivanja storilcev organiziranih kriminalnih združb je bil eden od ciljev akcije tudi hitra izmenjava tekočih operativnih informacij oz. krepitev mednarodnega policijskega sodelovanja.

persolja

Zvočna izjava Tomaža Peršolje, (mp3) 
vodje Sektorja za organizirano kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije na GPU


Slovenski policisti so v začetku junija s poostrenimi nadzori na avtocestnem omrežju, mejnih prehodih in v notranjosti sodelovali v akcijskih dnevih, ki so bili usmerjeni v problematiko tatvin vozil. V tem nadzoru so policisti v Ljubljani odkrili ukradeno vozilo ter za več oseb in vozil izmenjali podatke s tujimi varnostnimi organi.

Sredi junija so policisti sodelovali v akcijskih dnevih, ki so potekali na letališčih v povezavi z zlorabami plačilnih kartic pri nakupu letalskih vozovnic. V obravnavani akciji je sicer sodelovalo 49 držav na 140 letališčih po svetu, kjer je bilo 130 oseb prijetih in prijavljenih 222 sumljivih transakcij. Na ljubljanskem letališču so bila opravljena številna preverjanja kart, ki so bile kupljene preko spleta. Identificirani so bili štirje primeri, v katerih je bila ugotovljena verjetnost zlorabe plačilne kartice. V enem primeru je bila v nadaljevanju potrjena pristnost plačilne kartice, ena oseba se na let ni prijavila, za preostala dva primera pa se podatki še preverjajo. Ta oblika dela je pomembna tudi zaradi izboljšanja odkrivanja tovrstnih zlorab in zaradi krepitve sodelovanja policijskih organov s procesnimi centri in letalskimi družbami.

Finančna uprava RS je skupaj s policijo na mejnih prehodih s Hrvaško in koprskem pristanišču sredi junija nadzirala tranzit blaga, ki prihaja v Slovenijo oz. v EU z območja Afganistana in Pakistana, predvsem zaradi suma tihotapljenja prepovedanih drog. Na področju ilegalnih migracij pa je slovenska policija pred nekaj dnevi sodelovala v dvodnevni mednarodni izmenjavi podatkov iz kriminalističnih preiskav zoper organizatorje tihotapljenja ljudi. Policisti so poleg nadzora, ki so ga izvajali na slovensko madžarski meji, tudi izmenjali več operativnih informacij z drugimi državami članicami o predvidenih prevozih ilegalnih prebežnikov čez Slovenijo proti Italiji.

Boj proti organiziranemu kriminalu je tudi za slovensko policijo prednostna naloga. Slovenija leži na stičišču med zahodom in vzhodom, preko nje pa poteka balkanska pot, zato je izjemnega pomena, da se v slovenski policiji povezujemo tako z državami EU, kot tudi z državami iz Zahodnega Balkana. Brez hitre izmenjave operativnih informacij v okviru mednarodnega sodelovanja se danes ni mogoče učinkovito zoperstaviti organiziranim kriminalnim združbam. Zato ima pri tem pomembno vlogo EMPACT (Evropska multidisciplinarna platforma za boj proti kriminalnim grožnjam), ki določa prednostno obravnavo posameznih področij kriminala. Za obdobje 2014-2017 so to trgovina z ljudmi in ilegalne migracije, tihotapljenje prepovedanih drog (kokain, heroin, sintetične droge), tihotapljenje orožja in ponaredkov, organiziran premoženjski kriminal, računalniška kriminaliteta in davčne goljufije.

IMG_0136.jpg IMG_3523.jpg IMG_3535.jpg

IMG_3536.jpg IMG_3543.jpg IMG_3549.jpg

IMG_3550.jpg