organizirana kriminaliteta

Projekt sodelovanja pri preprečevanju in zatiranju organizirane kriminalitete 16. april 2002
Zasedanje Multidisciplinarne skupine za organizirani kriminal (MDG E.19) v Bruslju 13. maj 2008