Na smučišču Krvavec smo predstavniki policije in drugih inšpekcijskih služb danes, 16. marca 2010, predstavili naše aktivnosti in rezultate februarskih poostrenih nadzorov nad kršitvami prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju in kršitvami na smučiščih.

Preventivni nasveti za večjo varnost na smučiščih

novinarska2

novinarska

Govorci na novinarski konferenci so bili Alojz Sladič iz Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi, Vojko Kos iz Inšpektorata RS za notranje zadeve, Aleksandra Velkovrh iz Inšpektorata RS za okolje in prostor, mag. Bojan Vomer iz Inšpektorata RS za kmetijstvo in gozdarstvo in hrano ter Anton Jerič, vodja smučišča RTC Krvavec. Sodelovala pa sta tudi predstavnik Letalske policijske enote in vodja gorske policijske enote Robert Kralj in policist smučar na Policijski upravi Kranj Robert Šebenik.


Zvočni posnetek izjave Alojza Sladiča  (mp3)  

Zvočni posnetek izjave Vojka Kosa  (mp3)  

Zvočni posnetek izjave Aleksandre Velkovrh  (mp3)  

Zvočni posnetek izjave mag. Bojana Vomerja  (mp3)  

Zvočni posnetek izjave Antona Jeriča  (mp3)  

Zvočni posnetek izjave Roberta Kralja  (mp3)  

sladic

Alojz Sladič iz Uprave uniformirane policije je povedal, da smo bili policisti pri letošnjem poostrenem nadzoru nad nedovoljeno uporabo vozil v naravnem okolju in nad spoštovanjem predpisov na smučiščih, ki je potekal med zimskimi počitnicami, dnevno prisotni na vseh večjih in manjših smučiščih kot tudi na krajih, kjer smo že v preteklosti ugotavljali pogoste kršitve v zvezi z vožnjo v naravnem okolju.

K sodelovanju smo ponovno pritegnili štiri inšpektorate, in sicer za naravno okolje Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP) ter in Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (IRSKGH), za smučišča pa Inšpektorat RS za notranje zadeve (IRSNZ) in Prometni inšpektorat RS (PI RS).

"Naše sodelovanje se je izkazalo za zelo dobro in koristno, zato bomo z njim nadaljevali tudi v prihodnje," je zagotovil Sladič in dodal, da je pri nadzorih v dobrih dveh tednih, od 13. do 28. februarja 2010, sodelovalo 586 policistov in 31 inšpektorjev (10 inšpektorjev IRSOP, 6 inšpektorjev IRSNZ, 2 inšpektorja PIRS in 13 inšpektorjev IRSKGH). Pri nadzorih je policija uporabljala vsa razpoložljiva sredstva, za odkrivanje sledov vožnje z vozili v naravnem okolju se je zelo dobro izkazal tudi policijski helikopter. Žal je nekaj dni delo oviralo tudi izredno slabo vreme.

Policisti smo ugotovili največ kršitev Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju, prav tako je bilo kar nekaj kršitev Zakona o varnosti na smučiščih. Nekaj kršitev z motornimi sanmi smo policisti ugotovili tudi na kategoriziranih in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet, kar je prekršek po določbah Zakona o varnosti v cestnem prometu. Na smučiščih smo policisti ugotavljali predvsem prekrške, povezane s psihofizičnim stanjem smučarjev, in kršitve smučarjev, s katerimi so neposredno ogrožali druge uporabnike smučišč. Več smučarjev smo preizkusili tudi z alkotestom, nekaj objestnežem pa odvzeli smučarsko vozovnico. Na splošno sicer ocenjujemo, da so smučišča varna, da je vse več ljudi ozaveščenih o pomenu varne smuke, pa tudi vse več odraslih, ne le otrok, uporablja smučarske čelade in druga zaščitna sredstva. Še vedno pa prihaja do posameznih kršitev zakonodaje oz. FIS pravil, ko posamezniki ogrožajo sami sebe in druge.

Več informacij o ukrepih in aktivnostih policije v gradivu 

kosPredstavnik Inšpektorata RS za notranje zadeve Vojko Kos je predstavil aktivnosti inšpektorata. Kot je dejal, je IRSNZ v sodelovanju s policisti v letošnji smučarski sezoni na smučiščih do sedaj opravil 10 inšpekcijskih nadzorov. Pri tem so ugotovili tudi kršitve, za odpravo katerih so upravljavcem smučišč izrekli 24 ukrepov. Po besedah Vojka Kosa so vsi upravljavci smučišč začeli ugotovljene pomanjkljivosti takoj odpravljati. Iz evidence vseh nesreč na smučiščih, ki jo vodijo v inšpektoratu, pa je na podlagi do sedaj prejetih poročil razvidno, da se je v letošnji sezoni na 14 slovenskih smučiščih zgodilo 140 nesreč. Od tega jih je bilo 131 z lahkimi poškodbami, 8 s hudimi telesnimi poškodbami in ena s smrtjo.

V obdobju po zadnji novinarski konferenci, torej od 10. februarja 2010, je IRSNZ v sodelovanju s policijo opravil 13 nadzorov na smučiščih: "To zimo smo tako opravili 23 nadzorov oz. 92 % s programom dela IRSNZ načrtovanih nadzorov na smučiščih," je povzel Vojko Kos.

Več statističnih podatkov o ukrepih IRSNZ in nesrečah na smučiščih v gradivu 

sebenik

Gozdarska inšpekcija je po besedah mag. Bojana Vomerja v dvotedenski akciji skupaj s policisti sodelovala v 17 primerih po vsej državi, kar je skupaj pomenilo 97,5 ure sodelovanja, večinoma ob koncih tedna. Čeprav v okviru akcije nismo zasledili kršiteljev, je bila akcija odmevna in bo gotovo prispevala k ozaveščanju javnosti in večjemu spoštovanju predpisov. Gozdarska inšpekcija bo v okviru svojega letnega programa dela nadzoru vožnje v naravnem okolju namenila vsaj še dvakrat toliko časa; tudi takrat ob asistenci policistov.

Več podatkov o nadzorih IRSKGH v gradivu 

jeric

Anton Jerič, vodja smučišča Krvavec

Kralj

Robert Kralj, predstavnik Letalske policijske enote in vodja gorske policijske enote, pa je ob tej priložnosti predstavil poskusni projekt tehničnega reševanja na smučiščih, ki smo ga v policiji med 13. in 28. februarjem izvajali zaradi povečanega števila, teže in resnosti telesnih poškodb pri nesrečah na smučiščih, predvsem med zimskimi počitnicami.

Povedal je, da smo odločitev za poskusno tehnično reševanje na urejenih smučiščih sprejeli skupaj s Helikoptersko enoto nujne medicinske pomoči, ki je že do sedaj izvajala naloge reševanja s smučišč, vendar le kot prevoz s helioporta do bolnišnice. Pri poskusnem projektu tehničnega reševanja gre izključno za nadgradnjo obstoječega sistema reševanja, pri katerem se v primeru najhujših nesreč za učinkovitejšo intervencijo uporabi tudi elektromotorni vitel. Na ta način ob težkih poškodbah, kot so poškodbe glave, hrbtenice, medenice, stegnenice ali druge poškodbe, ni treba uporabiti neprimernega (grobega) prevoza z drugimi transportnimi sredstvi do helioportov, ki so običajno na dnu smučišč. Hudo poškodovano osebo lahko namreč s pomočjo elektromotornega vitla dvignemo v helikopter neposredno s kraja nezgode. S tem se zmanjša možnost poslabšanja zdravstvenega stanja zaradi transporta, učinkovitost intervencije pa je večja.

Več informacij o poskusnem projektu tehničnega reševanja na smučiščih v gradivu 

smucar

Ker se je letošnja smučarska sezona zaradi veliko snega podaljšala, so govorci na novinarski konferenci vse uporabnike smučišč ob tej priložnosti ponovno opozorili na previdnost in spoštovanje mednarodno veljavnih vedenjskih pravil. Za lastno varnost in varnost drugih smo namreč na prvem mestu odgovorni sami!

zicnica

Najpomembnejši sta samodisciplina in odgovorno ravnanje vseh udeležencev, saj je zaradi objestnosti, neodgovornosti in precenjevanja lastnih sposobnosti nekaterih smučarjev kršitev in poškodb na smučiščih še vedno preveč. Vsak smučar bi moral zato dobro poznati ukrepe za varno smučanje in 10 osnovnih FIS pravil, pa tudi znake, s katerimi so opremljena smučišča. Slednje morajo poznati vsi udeleženci zimske smuke, tudi deskarji, sankači ali le sprehajalci.


IMG_6661.JPG IMG_6669.JPG IMG_6676.JPG

IMG_6690.JPG IMG_6707.JPG IMG_6720.JPG

IMG_6744.JPG IMG_6757.JPG IMG_6782-1.JPG

IMG_6782.JPG IMG_6797.JPG IMG_6807.JPG

IMG_6811.JPG IMG_6828.JPG IMG_6840.JPG

IMG_6856.JPG IMG_6875.JPG IMG_6890.JPG

IMG_6904.JPG IMG_6948.JPG IMG_7004.JPG

IMG_7021.JPG IMG_7042.JPG IMG_7123.JPG

IMG_7131.JPG IMG_7147.JPG