Sorodne objave

 

V naslednjih dveh tednih, med 13. in 28. februarjem, bomo policisti skupaj z inšpektorji drugih inšpekcijskih služb na območju celotne države izvedli številne poostrene nadzore nad uporabo vozil v naravnem okolju in nad spoštovanjem predpisov na smučiščih. Naše aktivnosti in prizadevanja, da bi bilo kršitev in nesreč na snegu čim manj, smo danes, 10. februarja 2010, podrobneje predstavili na skupni novinarski konferenci.

IMG 5643

Na novinarski konferenci so sodelovali predstavniki Generalne policijske uprave, Inšpektorata za notranje zadeve, Inšpektorata za okolje in prostor, Prometnega inšpektorata ter Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano.


Le varna smuka je užitek - nasveti policije za večjo varnost na smučišču

***

Poostreni nadzori na smučiščih

alojz sladic


Po besedah višjega policijskega inšpektorja Alojza Sladiča iz Uprave uniformirane policije se je sodelovanje policije z vsemi štirimi inšpektorati že lani izkazalo za zelo dobro, zato bomo skupne poostrene nadzore izvedli tudi letos, med zimskimi šolskimi počitnicami, ko bo na belih strminah največ smučarjev. Na smučiščih oz. v gorskih turističnih središčih je namreč v naslednjih dveh tednih pričakovati večje število obiskovalcev, veliko med njimi bo tudi otrok. Pri nadzorih bo policija občasno uporabljala tudi helikopter Letalske policijske enote in druga razpoložljiva tehnična sredstva (npr. terenska vozila).

Na smučiščih bodo policisti na podlagi Zakona o varnosti na smučiščih ugotavljali predvsem prekrške, povezane s psihofizičnim stanjem smučarjev, in kršitve smučarjev, s katerimi so neposredno ogrožali druge uporabnike smučišč. Obravnavali bodo tudi nesreče na smučišču, v katerih se je nekdo hudo telesno poškodoval ali umrl. V zvezi s tem je Sladič povedal, da je policija januarja letos na smučiščih obravnavala že eno smrtno nesrečo (na območju Policijske uprave Kranj), 11 hudih in 7 lažjih telesnih poškodb. Do vseh nesreč, razen ene, je prišlo pri smučanju.

Statistični podatki 


Pooblastila policistov na smučišču

Ker se je v zadnjem obdobju zgodilo tudi nekaj nesreč, ko je plaz zasul planince ali smučarje, ki so vozili zunaj urejenih smučišč, vse ponovno opozarjamo, naj bodo še posebej previdni. "Nujna je dobro premišljena izbira terena za smučanje, saj je ob večjih količinah novozapadlega snega na nestabilno podlago in snega, ki ga v zametih nanese veter, večja nevarnost snežnih plazov. Predvsem je ta večja na severnih in vzhodnih straneh in na strmejših pobočjih," poudarja Sladič.

Opozorila o snežnih plazovih na spletni strani Agencije RS za okolje.

VojkoKos

Zvočni posnetek izjave Vojka Kosa iz Inšpektorata RS za notranje zadeve (mp3) 


Inšpektorat RS za notranje zadeve nadzoruje, kako upravljavci smučišč in nadzorniki na smučiščih izvajajo red in varnost na smučiščih, je dejal predstavnik inšpektorata Vojko Kos in poudaril, da je za red in varnost na smučiščih odgovoren upravljavec smučišča z ustreznim številom nadzornikov na smučišču. Upravljavec smučišča mora zagotoviti tudi reševalno službo. Inšpektorji za notranje zadeve v skladu z Zakonom o varnosti na smučiščih zato preverjajo, ali so upravljavci smučišč zagotovili ustrezno število nadzornikov in ustrezne pogoje za njihovo delo na smučiščih. Inšpektorji tudi nadzorujejo, ali nadzorniki na smučiščih izvajajo svoje naloge v skladu z zakonom, rešujejo pa tudi predloge za uvedbo postopka o prekršku, ki jim jih posredujejo nadzorniki na smučišču ali policisti.

IRSNZ vodi tudi evidenco o nesrečah na smučiščih. Ta vsebuje zapisnike o nesrečah na smučiščih, ki jih morajo upravljavci smučišč do 15. v mesecu za pretekli mesec posredovati v inšpektorat. Iz te evidence je na podlagi do sedaj prejetih poročil razvidno, da se število nesreč na smučiščih zmanjšuje. V letošnji sezoni je bilo do sedaj na 14 slovenskih smučiščih 140 nesreč. Od tega jih je bilo 131 z lahkimi poškodbami, 8 s hudimi telesnimi poškodbami in eno s smrtjo smučarja, pri čemer v statistiko še nista vključeni nesreči na Krvavcu in Voglu.

Statistični podatki IRSNZ 

JurijKos

Zvočni posnetek izjave mag. Jurija Kosa iz Prometnega inšpektorata RS (mp3) 


Inšpektorji Prometnega inšpektorata RS bodo v tem času izvajali pogostejše nadzore nad obratovanjem smučišč, na primer nad teptalnimi stroji, žičnicami. Nadzirali bodo tudi delo upravljavcev smučišč, ki so v prvi vrsti odgovorni za varno obratovanje naprav na smučiščih. Če ugotovijo, da so naprave na smučišču neustrezne, lahko smučišče tudi zaprejo, je povedal mag. Jurij Kos iz Prometnega inšpektorata RS. Inšpektorji v skladu z Zakonom o varnosti na smučiščih nadzirajo tudi, ali si proge urejene in ali je urejeno njihovo varovanje.

Povedal je še, da so vse žičniške naprave na vseh smučiščih, tako manjših in srednjih kot večjih, ustrezno kontrolirane: "Ne beležimo večjih nezgod, tudi letos ne, tako da lahko varnost na teh napravah dejansko primerjamo z varnostjo v letalskem prometu."

***

Poostreni nadzori nad uporabo vozil v naravnem okolju

Po podatkih Uprave uniformirane policije se v Sloveniji povečuje število kršitev prepovedi vožnje v naravnem okolju, tudi pozimi. Gre predvsem za vožnjo z motornimi sanmi, motokros motorji, štirikolesniki z vgrajenimi gosenicami ipd. Največ kršitev je ugotovljenih v gozdovih izven gozdnih cest in na oz. ob smučiščih. K uporabi naštetih prevoznih sredstev "vzpodbujajo" tudi nizke temperature in obilna snežna odeja. Žal pa kršitelji pozabljajo, da pri tem uničujejo naravno okolje in da prihaja tudi do nesreč, v katerih je preteklo sezono ena oseba umrla, več pa jih je bilo hudo telesno poškodovanih. Poleg povzročanja škode naravi so vožnje moteče tudi za planince, tekače na smučeh in druge ljubitelje narave.

Policisti bomo skupaj z drugimi inšpektorji svoje aktivnosti v naravnem okolju in na smučiščih izvajali na krajih, kjer so že v preteklosti ugotovili, da so tovrstne kršitve pogoste. Pričakujemo, da bomo tudi v tokratni akciji obravnavali največ kršitev Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju. Predvsem gre za nedovoljeno vožnjo s posebnimi prevoznimi sredstvi v naravnem okolju (v snežnih razmerah so to motorne sani). Vožnja s temi vozili na kategoriziranih in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet, je prekršek po Zakonu o varnosti v cestnem prometu. Seveda pa bomo policisti pozorni tudi na kršitve drugih predpisov, ki so v izvirni pristojnosti policije; prav tako bodo ravnali drugi inšpektorati za prekrške v okviru njihovih pristojnosti. Če bomo policisti pri svojem delu ugotovili kršitve predpisov, ki niso v izvirni pristojnosti policije, na kraju pa ne bo izvirno pristojnega organa ni, bomo zoper kršitelje podali predloge pristojnemu prekrškovnemu organu, pojasnjuje predstavnik Uprave uniformirane policije Alojz Sladič.

AleksandraVelkovrh

 Zvočni posnetek izjave Aleksandre Velkovrh iz Inšpektorata RS za okolje in prostor (mp3) 


Predstavnica Inšpektorata RS za okolje in prostor je pojasnila, da inšpekcija za okolje opravlja nadzor nad Uredbo o prepovedi vožnje v naravnem okolju. Pozimi nadzirajo predvsem voznike motornih sani, takšnih sani pa je v Sloveniji po njeni oceni okoli 5000. Letos načrtujejo poostren nadzor, pri čemer bodo sodelovali tudi s policijo. Dejala je, da lahko njihovo delovanje razdelimo na tri dele: preventivno delovanje (lani so na primer opozarjali izposojevalce motornih sani in drugih vozil na obstoj uredbe o prepovedi vožnje v naravnem okolju), nadzorovanje (po njenem so ti nadzori učinkoviti predvsem v sodelovanju s policijo) in sodelovanje pri spremembah zakonodaje (za katero je dejala, da pri nas še ni urejena tako, da bi tako kot ponekod v tujini omogočala vožnjo v naravi na posebnih poligonih).

Poleg Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju to področje urejajo še drugi predpisi: Zakon o gozdovih, Zakon o varnosti na smučiščih, Zakon o varnosti cestnega prometa in Zakon o planinskih poteh. Na Ministrstvu za okolje in prostor so že lani vzpostavili tudi spletno stran, namenjeno tej problematiki in vsem, ki si želijo voziti z motornimi vozili (motornimi sanmi, štirikolesniki, motorji) zunaj cest oz. na zasneženih cestah: Vožnja v naravi - omejitve

BojanVomer

Zvočni posnetek izjave mag. Bojana Vomerja iz Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (mp3) 


Nadzor nad vožnjo z vozili v gozdovih je tudi v pristojnosti gozdarske inšpekcije pri Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, je dejal mag. Bojan Vomer, vodja gozdarske inšpekcije, ki po njegovih besedah tej problematiki namenja čez vse leto precej pozornosti: poleti ugotavljajo veliko kršitev vožnje z motokros motorji, pozimi pa predvsem z motornimi sanmi. Inšpektorji veliko nadzorov opravijo tudi zunaj delovnega časa, popoldne, ob sobotah in nedeljah, tudi ponoči. "Najučinkovitejši je nadzor ob asistenci policije. V letu 2009 je gozdarska inšpekcija s policijo opravila 27 takih nadzorov, pri čemer je izrekla 63 glob s plačilnimi nalogi, v 8 primerih pa je bila globa določena z odločbo," je dodal.

Po njegovem mnenju so takšne intenzivne akcije, kot je letošnji poostreni nadzor med zimskimi počitnicami, v katerega se gozdarska inšpekcija vključuje že drugo leto zapored, izredno dobrodošle in pozitivne, tudi s preventivnega vidika.

***

Za lastno varnost in varnost drugih smo na prvem mestu odgovorni sami! Najpomembnejši sta samodisciplina in odgovorno ravnanje vseh udeležencev, so nazadnje še poudarili udeleženci novinarske konference in ob tem opozorili na prepogosto objestnost, neodgovornost in precenjevanje lastnih sposobnosti nekaterih smučarjev, saj je kršitev in poškodb med mladimi preveč.

Vsak smučar bi moral zato dobro poznati ukrepe za varno smučanje in 10 osnovnih FIS pravil, pa tudi znake, s katerimi so opremljena smučišča. Slednje morajo poznati vsi udeleženci zimske smuke, tudi deskarji, sankači ali le sprehajalci.

 

Da bi bilo nesreč in poškodb na koncu zimske sezone čim manj!