V Slovenijo je od 16. oktobra 2015 do danes, 8. novembra 2015, do 18. ure, vstopilo 163.207 migrantov.

Opomba: Podatki so izključno informativne narave in ne izhajajo iz uradnih evidenc.


Število migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije, stanje 8. 11. 2015 do 18. ure

Datum Število oseb
16. 10. 2015 0
17. 10. 2015 3.000
18. 10. 2015 2.700
19. 10. 2015 7.677
20. 10. 2015 7.478
21. 10. 2015 12.616
22. 10. 2015 9.339
23. 10. 2015 9.500
24. 10. 2015 9.925
25. 10. 2015 9.818
26.10.2015 8.625
27.10.2015 6.877
28.10.2015 9.848
29.10.2015 5.341
30.10.2015 7.539
31.10.2015 6.344
Skupaj oktober 2015 116.627
1.11.2015 7.611
2.11.2015 8.568
3.11.2015 5.591
4.11.2015 7.693
5.11.2015 5.426
6.11.2015 6.655
7.11.2015  1.716
8.11.2015 3.320
Skupaj 163.207


OPOZORILO: Podatke o številu migrantov, ki so vstopili v državo, vodimo od 16. oktobra, podatke številu izstopajočih tujcev pa šele od 20. oktobra (glej zadnjo tabelo), zato skupnega števila v obeh tabelah ni mogoče primerjati. 

 

Stanje v sprejemnih centrih  8. 11. 2015 ob 18. uri

Lokacija Število oseb
Petišovci 110
Dolga vas 107
Dobovec 0
Gruškovje 0
Brežice 3
Središče ob Dravi 0
Dobova (Beti)  0
Dobova (Livarna) 809
Obrežje 0
Rigonce 0
Gorišnica Dolane (začasni) 0
Zavrč 0
Bistrica ob Sotli 0
Skupaj 1.029

 

Število migrantov v namestitvenih centrih, stanje 8. 11. 2015 ob 18. uri

Lokacija Število oseb
Šentilj 0
Gornja Radgona 0
Vrhnika 0
Celjski sejem 0
Lendava 0
Logatec 0
Center za tujce, Postojna 15
Skupaj 15

 

Število migrantov, ki so zapustili Slovenijo (predaja avstrijskim varnostnim organom in drugo), stanje 8. 11. 2015 do 18. ure

Datum Število oseb
20.10.2015 4.036
21.10.2015 6.847
22.10.2015 10.367
23.10.2015 9.667
24.10.2015 6.238
25.10.2015 7.984
26.10.2015 10.042
27.10.2015 8.534
28.10.2015 9.848
29.10.2015  9.400
30.10.2015 9.277
31.10.2015 6.741
Skupaj oktober 2015 98.981
1.11.2015 6.380
2.11.2015 9.442
3.11.2015 6.665
4.11.2015  7.818
5.11.2015 6.675
6.11.2015 6.943
7.11.2015 4.156
8.11.2015 2.594
Skupaj 149.654


OPOZORILO: Podatke o številu migrantov, ki so zapustili državo, vodimo šele od 20. oktobra 2015, zato je skupno število izstopajočih tujcev v tej tabeli neprimerljivo s skupnim številom tujcev, ki so vstopili v državo (pri teh se namreč podatki vodijo že od 16. oktobra).


Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi