V Sloveniji je na današnji dan, 13. maja 2016, nastanjenih 348 migrantov.

 

Tabela: Število migrantov, nastanjenih v Centru za tujce (CT) in Azilnem domu (AD) ter njunih izpostavah

Lokacija Število oseb
Azilni dom v Ljubljani 192
     Izpostava AD na Kotnikovi 61
     Izpostava AD v Logatcu 44
Izven Azilnega doma (v kriznem centru za mlade) 10
Razseljeni 11
Center za tujce v Postojni 30
Skupaj 348

 


Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi