V Sloveniji je na današnji dan, 17. maja 2016, nastanjenih 372 migrantov.

 

Tabela: Število migrantov, nastanjenih v Centru za tujce (CT) in Azilnem domu (AD) ter njunih izpostavah

Lokacija Število oseb
Azilni dom v Ljubljani 190
     Izpostava AD na Kotnikovi 64
     Izpostava AD v Logatcu 53
Izven Azilnega doma (v kriznem centru za mlade) 10
Razseljeni 13
Center za tujce v Postojni 42
Skupaj 372

 


Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi