V Sloveniji je na današnji dan, 22. julija 2016, nastanjenih 299 migrantov.

 

Tabela: Število migrantov, nastanjenih v Centru za tujce (CT) in Azilnem domu (AD) ter njunih izpostavah

Lokacija Število oseb
Azilni dom v Ljubljani 163
     Izpostava AD na Kotnikovi 63
     Izpostava AD v Logatcu 32
Izven Azilnega doma (v kriznem centru za mlade) 7
Razseljeni 14
Center za tujce v Postojni 20
Skupaj 299

 


Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi