V Sloveniji je na današnji dan, 12. decembra 2016, nastanjenih 382 migrantov.

 

Tabela: Število migrantov, nastanjenih v Centru za tujce (CT) in Azilnem domu (AD) ter njunih izpostavah

Lokacija Število oseb
Azilni dom v Ljubljani 167
     Izpostava AD na Kotnikovi 60
     Izpostava AD v Logatcu 62
Izven Azilnega doma (v kriznem centru za mlade) 18
Razseljeni 16
Center za tujce v Postojni 59
Skupaj 382

 


Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi