Ljubljanski policisti smo včeraj, 18. januarja 2011, na pobudo Inšpektorata Mestne občine Ljubljana, sodelovali pri skupnem nadzoru nad lastniki psov v Ljubljani. Akcija je bila namenjena preverjanju, ali lastniki zagotavljajo ustrezno varstvo svojih psov na javnih mestih in ali skrbijo za njihovo cepljenje in odstranjevanje pasjih iztrebkov.

Pri nadzoru smo - vsak po svojih pristojnostih - sodelovali policisti Policijske postaje vodnikov službenih psov PU Ljubljana, inšpektorji Inšpektorata MOL in dežurni veterinar Veterinarske uprave RS. Namen akcije je ozaveščanje lastnikov oziroma skrbnikov psov o njihovih dolžnostih, s čimer želimo prispevati bodo k še boljšemu sobivanju človeka in psa. Sicer pa je nadzor nad spoštovanjem določil Zakona o zaščiti živali redna oblika dela policije.

Inšpektorji MOL so preverjali, ali imajo lastniki psov pri sebi vrečko za odstranitev iztrebkov in ali so iztrebek z občinske ceste oz. javne zelene površine tudi odstranili. Dežurni veterinar je v Centralnem registru psov preverjal, ali je pes cepljen proti steklini. Policisti pa smo v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili nadzirali spoštovanje Zakona o zaščiti živali, za kar je pristojna tudi policija.

Ugotavljali smo predvsem kršitve, povezane z neprimernim varovanjem psov, in sicer na podlagi 11. in 12. člena Zakona o zaščiti živali, kjer je predpisano, da mora skrbnik psa na javnem mestu zagotoviti fizično varnost psa tako, da je pes na povodcu; nevarni psi pa morajo biti na povodcu in opremljeni z nagobčnikom. Za kršitev, če lastnik oz. skrbnik na javnem kraju psa nima na povodcu, je predpisana globa 200 evrov. Med poostrenim nadzorom je bilo opozorjenih 25 lastnikov psov. V letu 2010 je bilo na območju Policijske uprave Ljubljana ugotovljenih 385 kršitev.

 

Lastnike psov pozivamo, naj upoštevajo Zakon o zaščiti živali in zagotovijo, da so njihovi psi na javnih mestih na povodcih in opremljeni z nagobčniki!