Naloge, ki jih opravlja policijska postaja vodnikov službenih psov

 • Izvajanje splošnih policijskih nalog (opazovalna služba, patruljiranje, pomoč pri intervencijah, blokade, zasede, varnostne akcije ipd.),
 • varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi,
 • vzdrževanje in vzpostavljanje javnega reda in miru,
 • iskanje pogrešanih, pobeglih in drugih iskanih oseb,
 • nadzor in urejanje javnega prometa,
 • izvajanje preventivnih nalog,
 • varovanje določenih oseb in objektov ali območij,
 • sodelovanje pri varovanju večjih javnih zbiranj, kadar je pričakovati množične kršitve javnega reda in miru,
 • zagotavljanje pomoči državnim organom, gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam z javnim pooblastilom,
 • pomoč pri izvajanju nalog, pri katerih je zaradi posebnih okoliščin dela nujna prisotnost vodnikov službenih psov s psi,
 • varovanje državne meje,
 • pomoč pri izvedbi hišnih preiskav (specialistična uporaba),
 • pregledi objektov in vozil (specialistična uporaba),
 • pomoč pri izvajanju pregleda oseb, vozil in prtljage (specialistična uporaba).

Večina službenih psov slovenske policije skupaj z vodniki deluje na terenu v okviru policijskih postaj ali enot vodnikov službenih psov na osmih policijskih upravah, med drugim tudi v Specialni enoti in specializiranih enotah za nadzor državne meje.

Povezane vsebine

Delo s službenimi psi

Oddelek za šolanje službenih psov