S toplejšimi dnevi in prihodom pomladi se začnejo poleg voznikov motornih koles in koles z motorjem v cestnem prometu v večjem številu pojavljati tudi kolesarji. Ker spadajo med ranljivejše prometne udeležence, bodo novogoriški policisti, poleg svojih rednih nalog, pri nadzoru prometa v naseljih in na cestah posebno pozornost v tem obdobju namenili prav njim.

Kolesarji so pogosto žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil (kadar ti npr. vozijo z neprilagojeno hitrostjo, pod vplivom alkohola ali preblizu desnemu robu vozišča, kadar izsiljujejo prednost kolesarjem na kolesarskih stezah v križiščih ali drugje ipd.).

Veliko nesreč pa povzročijo z neustreznim ravnanjem ali neupoštevanjem predpisov tudi kolesarji sami (kadar npr. v naseljih, kjer so kolesarske steze, vozijo zunaj teh stez, se ponoči vozijo brez luči, ne nakažejo smeri pri razvrščanju ali zavijanju, izpuščajo roke s krmila kolesa, na kolesu prevažajo predmete ali osebe, ki jih ovirajo pri vožnji ...).

V letu 2009 smo na območju PU Nova Gorica obravnavali 73 (57 v letu 2008) prometnih nesreč z udeležbo kolesarja. Prometnih nesreč s smrtjo kolesarja v letu 2009 nismo obravnavali (v letu 2008 smo obravnavali eno tako nesrečo), 7 (13) kolesarjev je bilo hudo in 56 (36) lahko telesno poškodovanih, 10 (7) pa je bilo prometnih nesreč, kjer kolesar ni bil poškodovan. V prvih dveh mesecih leta 2010 smo na območju uprave obravnavali 2 (5 v enakem obdobju lani) prometni nesreči z udeležbo kolesarja. Prometnih nesreč, kjer bi kolesar umrl, nismo obravnavali, smo pa obravnavali eno (0) prometno nesrečo, kjer je bil kolesar huje telesno poškodovan, in eno (3) prometno nesrečo, kjer je bil kolesar lahko telesno poškodovan. Prometnih nesreč, kjer se kolesarji niso poškodovali, nismo obravnavali (v enakem obdobju lani 2).

Zaradi povečanega števila prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev policisti voznikom koles svetujemo, naj bodo v prometu vidni, naj prilagodijo hitrost svoje vožnje svojim sposobnostim in vozišču, naj poskrbijo za ustrezno opremo svojega kolesa (luči, odsevniki ...), naj uporabljajo kolesarske steze idr. Opozarjamo tudi, da morajo imeti osebe, mlajše od 14 let, med vožnjo kolesa na glavi pripeto zaščitno kolesarsko čelado, ki je sicer priporočljiva tudi za odrasle kolesarje.

Druge voznike pa opozarjamo, naj kolesarjem odstopijo prednost in prilagodijo hitrost svoje vožnje oz. upoštevajo hitrostne omejitve. Na območjih, kjer se običajno vozijo tudi kolesarji, naj vozijo še posebej previdno (v naseljih oz. križiščih, kjer kolesarske steze prečkajo ulice, ob kolesarskih stezah in poteh idr.). Zunaj naselij pa morajo voziti na takšni razdalji od desnega roba vozišča, da zmanjšajo možnost trka s kolesarjem, ki pelje ob robu vozišča.


Več nasvetov policije na spletni strani: Varno na kolo


Poleg tega vse kolesarje tudi opozarjamo, naj ob začetku kolesarske sezone poskrbijo za dobro varovanje svojih koles in opreme. Več nasvetov policije o zaščiti pred tatvinami koles na spletni strani: Tatvine koles