Sorodne objave

 

Kolo je eno najbolj priljubljenih prevoznih sredstev. Za otroke je tudi igralo, odrasli pa ga čedalje pogosteje uporabljajo ne le za prevoz, temveč tudi za rekreacijo. Pri kolesarjenju moramo dobro poskrbeti za svojo varnost, saj so kolesarji poleg pešcev najbolj ogrožena in izpostavljena skupina prometnih udeležencev.

slika družine z otroci na kolesih

S kolesarjenjem kot zelo preprostim in ekološkim načinom gibanja in prevoza prispevamo k čistejšemu okolju, spomladi in poleti oziroma v toplejših mesecih pa je to tudi ena najprijetnejših športnih aktivnosti na svežem zraku, s katero skrbimo za ohranjanje svojih telesnih sposobnosti. Prispeva namreč k večji vzdržljivosti, koristi srcu in ožilju, obenem povečuje moč.

Kolesarjenje je zdravo, aktivno in prijetno - naj bo tudi varno!

slika posnetka videa PU Koper Varna vožnja s kolesom

 Na Policijski upravi Koper so za najmlajše (predvsem za učence prve triade osnovne šole) pripravili prijazen in poučen film o varni vožnji s kolesom. Video: Varno potovanje s kolesom

Najpogostejši vzroki za nesreče z udeležbo kolesarjev

Vozniki koles so v najhujših prometnih nesrečah v več kot polovici primerov povzročitelji nesreče. Kolesarji najpogosteje povzročijo prometne nesreče zaradi:

 • nepravilne strani in smeri vožnje (vozijo preblizu roba vozišča ali celo po nasprotni polovici), kar je pogosto povezano tudi z vožnjo pod vplivom alkohola,
 • vožnje pod vplivom alkohola,
 • neupoštevanja pravil o prednosti (največkrat na križiščih, saj pozabljajo, da tamkajšnji znak "stop" ali znak "križišče s prednostno cesto" velja tudi zanje, in ne le za voznike motornih vozil,
 • pogosto hitrosti ne prilagodijo stanju in lastnostim ceste, še posebno na posameznih odsekih cest z večjim naklonom.

Kolesarji so lahko tudi žrtve drugih udeležencev v cestnem prometu, največkrat prehitrih voznikov in tistih, ki vozijo pod vplivom alkohola. Njihovo vožnjo pogosto ovirajo nepravilno parkirana vozila.

slika prometne nesreče s kolesarjem

Dejstvo je, da so kolesarji v cestnem prometu bolj ogroženi kot drugi udeleženci. Predvsem so slabše vidni, njihova vidnost pa je obratno sorazmerna s hitrostjo vožnje: hitrejši so, slabše so opazni. Zato, kolesarji, vozite previdno in skrbite za lastno varnost!

Pravila, ki jih morajo upoštevati kolesarji

 • Bodite pozorni na prometno signalizacijo (prometne znake) in jo upoštevajte!
 • Na mestih, kjer promet ureja semafor, morate upoštevati svetlobne znake.
 • Ne vozite pod vplivom alkohola!
 • Pred spremembo smeri vožnje večkrat poglejte, kaj se dogaja za vami, ter pravočasno in odločno nakažite svoj namen.
 • Upoštevajte pravila prednosti, ki veljajo za kolesarje v križiščih, še posebno tam, kjer so označene kolesarske steze.
 • Vozite po kolesarski stezi in kolesarskem pasu ali poti. Vedno uporabljajte le površino, ki je namenjena kolesarjem (označena s prometnimi znaki in talnimi označbami). Po takšnih površinah morate voziti po desni kolesarski stezi glede na dovoljeno smer vožnje, na dvosmerni kolesarski stezi pa po desni strani steze.
 • Če ni kolesarske steze ali pasu, vozite ob desnem robu vozišča v smeri vožnje, in sicer čim bližje robu vozišča.
 • Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti morate imeti na sprednjem delu kolesa prižgano belo luč za osvetljevanje ceste, na zadnji strani kolesa pa rdečo pozicijsko luč. Tu mora biti nameščen še rdeč odsevnik, na obeh straneh pedalov morate imeti rumene ali oranžne odsevnike, na kolesih pa rumene ali oranžne bočne odsevnike.
 • Če vozite v skupini kolesarjev, vozite drug za drugim.
 • Kolesarji, ki imajo licenco Kolesarske zveze Slovenije, lahko vozijo v skupini, ki jo morajo sestavljati najmanj štirje kolesarji.
 • Promet skrbno opazujte in predvidevajte ravnanje drugih udeležencev.
 • Še posebno pozorni bodite na vozila, ki vas dohitevajo in prehitevajo.
 • V križiščih bodite še posebno previdni, z roko odločno nakažite smer in se prepričajte, ali so vas opazili. Če je situacija nejasna, raje stopite s kolesa in pojdite čez križišče peš.
 • Da vas bodo drugi udeleženci v cestnem prometu, pešci in vozniki, hitreje opazili, uporabljajte zvonec.
 • Ponoči poskrbite, da boste še vidnejši (obvezne so luči, odsevniki, priporočljiva so svetla oblačila).
 • Prtljago vozite v za to namenjeni košarici ali pritrjeno na prtljažniku. Roke imejte proste za vodenje krmila in nakazovanje smeri.
 • Nikoli ne smete: krmila kolesa izpuščati iz rok, dvigniti nog s pedal, voditi, vleči ali potiskati drugih vozil, pustiti se vleči ali potiskati, prevažati predmetov, ki bi vas ovirali pri vožnji, ali voziti drugih oseb, razen če je z zakonom določeno drugače.
 • Če je treba, za svojo varnost raje ustavite in pustite vozilo/a mimo.
 • Vaše kolo naj bo redno vzdrževano in tehnično brezhibno.
 • V obvezno opremo kolesa spadajo zvonec, luč za osvetljevanje ceste, zadnja rdeča luč, zadnji rdeči odsevniki, rumeni odsevniki na pedalih, brezhibna zadnja in sprednja zavora in bočni odsevniki.
 • Na kolesu je priporočljivo imeti distančnik z odsevom, ščitnik verige, blatnike, ustrezne pnevmatike, ustrezen sedež in ogledalo.
 • Voznik in potnik na kolesu morata imeti do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado. Čelado priporočamo tudi odraslim kolesarjem.

slika skupine otrok na kolesih

Nasveti za otroke

Da se bodo s kolesom varno vozili tudi otroci, zanje veljajo še posebna pravila:

 • Kolo sme samostojno v prometu na cesti voziti:
  • otrok, ki je star najmanj osem let in ima pri sebi veljavno kolesarsko izkaznico, ali
  • oseba, ki je starejša od 14 let.
 • Za vožnjo kolesa se otroci usposobijo in opravijo kolesarski izpit ter dobijo kolesarsko izkaznico v osnovni šoli, ki jo obiskujejo.
 • Otrok do 14. leta, ki nima opravljenega kolesarskega izpita, sme voziti kolo v cestnem prometu le v spremstvu polnoletne osebe, ki lahko ob upoštevanju prometnih razmer spremlja največ dva otroka.
 • Otrok do 6. leta sme voziti kolo le na pešpoti ali v območju za pešce, v spremstvu polnoletne osebe pa tudi v območju umirjenega prometa.
 • Kolesar, mlajši od 18 let, mora med vožnjo nositi na glavi pripeto homologirano zaščitno čelado, enako pa velja tudi za otroka, ki se na kolesu vozi kot potnik.

slika moškega na kolesu

Še posebej ranljivi so v prometu starejši kolesarji

V cestnem prometu so posebej ranljivi starejši kolesarji. Statistični podatki namreč kažejo, da so v prometnih nesrečah najpogosteje udeleženi starejši kolesarji, zlasti starejši od 65 let, saj so pogosto premalo pozorni na vozila, ki jih prehitevajo, slabše slišijo in vidijo ter se počasneje ustrezno odzovejo. Starostne spremembe vključujejo tudi zmanjšano sposobnost okrevanja po težjih poškodbah.

To seveda nikakor ne pomeni, da starejši ljudje ne smejo kolesariti, vendar pa jim svetujemo:

 • naj bodo odgovorni in naj upoštevajo svoje sposobnosti ter sedejo na kolo le takrat, ko so prepričani, da so resnično sposobni varne udeležbe v cestnem prometu;
 • naj se izogibajo vožnji ponoči, ker se njihov vid počasneje prilagaja temi. Posamezne vožnje naj bodo krajše. Izogibajo naj se tudi voženj po cestah, kjer se razvijajo večje hitrosti. Predvsem pa naj se izogibajo cest, kjer ni kolesarskih stez;
 • naj uporabljajo zaščitno kolesarsko čelado, pa čeprav je obvezna le do 18. leta starosti. Vsak trk ali padec s kolesom lahko namreč povzroči poškodbe glave, ki puščajo trajne posledice. Čelada pa lahko ublaži poškodbe glave od 40 do 70 odstotkov.

slika prometne nesreče s kolesarjem

Od leta 2021 je predpisana bočna razdalja pri prehitevanju kolesarjev, voznikov lahkih motornih vozil in voznikov mopedov, ki znaša najmanj 1,5 metra.

Opozorilo tudi ostalim voznikom: bodite pozorni na kolesarje, pazite nanje!

Če bomo torej kot kolesarji ravnali tako, da bomo najprej sami poskrbeli za lastno varnost in se ne bomo sami spravljali v nevarne in/ali kritične situacije, potem bomo uživali v koristnem, prijetnem in zelo zdravem načinu gibanja, ki ga omogoča kolesarjenje.

Pri tem pa morajo biti na kolesarje pozorni tudi vozniki drugih prevoznih sredstev, na primer osebnih avtomobilov. Zanje veljajo naslednja opozorila.

 • Če zavijajo na križišču desno, morajo pustiti mimo vozila, ki vozijo v isti smeri po kolesarskem pasu ali kolesarski stezi, ki jo prečkajo.
 • Pri vsakem zavijanju na križišču, pri katerem "sekajo" kolesarsko stezo, morajo pustiti mimo vsa vozila, ki vozijo po kolesarski stezi.
 • Kolesarje lahko prehitite na bočni razdalji najmanj 1,5 metra. To je še toliko bolj pomembno, če jih prehitevate z večjimi vozili, kot so avtobusi ali tovorna vozila, avtodomi ipd.
 • Nikoli ne smejo parkirati na kolesarski stezi ali pasu, saj s tem ovirajo ali ogrožajo promet kolesarjev.
 • Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti morajo uporabljati predpisane luči, pri tem pa poskrbeti, da z njimi ne zaslepijo nasproti prihajajočih kolesarjev, še posebno na mestih, kjer ni pločnikov, prehodov za pešce ali pešpoti.
 • Vedno naj se zavedajo, da bodo kdaj tudi sami kolesarji.

slika več koles priklenjenih na ograjo

Poskrbite za varnost samega kolesa, zavarujte se pred tatvino

Tatvine koles so pogosto kaznivo dejanje, tatovi pa niso izbirčni. Zato je zelo pomembno, da svoje kolo dobro zavarujete in storilca odvrnete od kraje. Poskrbite za kvalitetno, robustno ključavnico, parkirajte kolo na obljudenem in dobro razsvetljenem parkirnem mestu, ga po možnosti priklenite na stojalo, ob drevo, ograjo, ulično svetilko ipd. Če se ustavite le za kratek čas, pa kolo pustite na vidnem mestu oziroma ga imejte ves čas na očeh. Kolo, ki dlje časa ni v uporabi, hranite v zaklenjenem prostoru.

Če vam kolo vendarle ukradejo, pa tatvino prijavite policiji in kolo ob prijavi policistom čim bolje opišite. V ta namen je dobro, da si že vnaprej zapišete in shranite čim več podatkov o svojem kolesu (serijska številka, znamka, model, barva, morebitne posebnosti, dodatni sestavni deli ...). Po možnosti ga fotografirajte. Pri opisu si lahko pomagate z naslednjim obrazcem .

Povezane vsebine

Tatvine koles
Prometna varnost