Policisti iz Policijske postaje Idrija in kriminalist Policijske uprave Nova Gorica smo 13. oktobra 2010 sodelovali v preventivni kampanji Ne-odvisen.si, ki jo vodi in koordinira Zavod7 iz Solkana.

policistavprostorihOSIdrija

Na Osnovni šoli Idrija sta v aktivnostih za učence osnovnih šol in najmlajše na tem območju poleg organizatorjev kampanje sodelovala tudi pomočnik komandirja Marko Tertinek in vodja policijskega okoliša Edvard Miklavčič s Policijske postaje Idrija ter Miha Kramli, vodja Centra za zdravljenje odvisnosti Nova Gorica.

medaktivnostmizaucence

Organizatorji preventivne kampanje so ta dan izvedli tri dogodke za približno tisoč osnovnošolcev iz Idrije, Zavratca in Godoviča, Spodnje Idrije in Črnega Vrha, pa tudi za najmlajše iz idrijskega vrtca ter njihove učitelje in vzgojitelje. Otroci so bili nad predstavljenimi temami navdušeni, saj so jim policisti povedali veliko koristnega, tako da bodo lahko zmanjšali tveganje za kakršnokoli odvisnost (npr. od alkohola, drog, interneta ipd.).

vdvorani

Idrijski policisti smo učencem predstavili teme, kot so sprejemanje samega sebe, odgovornost do sebe in drugih, kje poiskati pomoč pri odvisnosti, preživljanje prostega časa, negativne posledice odvisnosti, poleg tega pa smo odgovarjali tudi na številna vprašanja. V ospredju so bila opozorila pred odvisnostjo od prepovedanih drog in alkohola ter pred nevarnostmi, ki prežijo na internetnih straneh.

Dogodekzaodrasle

Določene aktivnosti v preventivni kampanji pa so bile namenjene tudi odraslim. Na predstavitvi v Rudniški dvorani v Idriji je aktivno sodeloval kriminalistični inšpektor Borut Fortin iz Sektorja kriminalistične policije na PU Nova Gorica. Udeležencem, 76 občankam in občanom, je predstavil varnostno problematiko, povezano z odvisnostjo od prepovedanih drog in alkohola. Poleg njega se je dogodka udeležil tudi pomočnik komandirja PP Idrija Marko Tertinek.

kriminalist

Tudi tokrat sta na prireditvi sodelovala Vlasta Nussdorfer, predsednica društva Beli obroč Slovenije, in Miha Kramli, vodja Centra za zdravljenje odvisnosti Nova Gorica.

Dosedanje prireditve so bile vedno razgibane, za popestritev pa so poskrbeli nastopi znanih medijskih osebnosti. Udeležence tokratne predstavitve v Rudniški dvorani je denimo zabavala gledališka igralka in svobodna umetnica Nataša Tič Ralijan.

kriminalistpredstavilproblematikoprepovedanihdrog

Sodelovanje policije v opisanih aktivnostih je nedvomno pozitivno prispevalo tudi k promociji policijskega dela, predvsem pa k ozaveščanju javnosti o pereči problematiki različnih odvisnosti.

Več o preventivni kampanji na spletni strani www.neodvisen.si.

Več o podobni preventivni kampanji Ne-odvisen.si v Kobaridu v sporočilu za javnost.