Sorodne objave

 

Policisti Policijske postaje Bovec smo 6. oktobra 2010 sodelovali v preventivni kampanji Ne-odvisen.si, ki jo vodi in koordinira Zavod7 iz Solkana.

Pri aktivnostih na Osnovni šoli v Kobaridu sta sodelovala pomočnik komandirja Dušan Svetičič in vodja policijskega okoliša Franc Rihter s PP Bovec, aktivno vlogo pa je imel tudi Miha Kramli, vodja Centra za zdravljenje odvisnosti Nova Gorica. Dogodka se je udeležilo okoli 200 osnovnošolcev od 4. do 9. razreda.

policisti

Udeleženci so bili nad predstavljenimi temami navdušeni, saj so od policistov slišali veliko pomembnih podatkov, na podlagi katerih bodo lahko zmanjšali tveganje za kakršno koli odvisnost (npr. od alkohola, drog, interneta ipd.).

OSKobarid

Bovški policisti so namreč učencem te šole predstavili teme, kot so: sprejemanje samega sebe, odgovornost do sebe in drugih, kje lahko poiščeš pomoč od odvisnosti, preživljanje prostega časa in negativne posledice odvisnosti. Odgovarjali so tudi na njihova vprašanja.

KulturnidomKobarid

Preventivni dogodek za odrasle pa je istega dne zvečer potekal v kobariškem kulturnem domu; udeležilo se ga je 96 občank in občanov. Sodelovali so Sejad Jušić, komandir PP Bovec, Vlasta Nussdorfer, predsednica društva za pomoč žrtvam kaznivih dejanj Beli obroč, in Miha Kramli, vodja Centra za zdravljenje odvisnosti Nova Gorica.

VlastaNussdorferinkomandirPPBovec

Komandir PP Bovec (na fotografiji z Vlasto Nussdorfer) ocenuje, da je kampanja dosegla svoj namen, tako glede aktivne vloge policistov kot številčne udeležbe učencev in odraslih. S svojim sodelovanjem so policisti pozitivno prispevali tudi k promociji policijskega dela ter ozaveščanju javnosti o pereči problematiki različnih odvisnosti.

Policisti PU Nova Gorica bodo sodelovali tudi na naslednji preventivni kampanji Ne-odvisen.si, ki bo v sredo, 13. oktobra 2010, v Idriji, in sicer tako za osnovnošolce kot odrasle.

Več o aktivnostih policistov v prispevku Policisti PU Nova Gorica aktivni v preventivni kampanji Ne-odvisen.si

Več o preventivni kampanji Ne-odvisen.si na spletni strani www.ne-odvisen.si