Prvi ponedeljek v oktobru je mednarodni dan otroka, hkrati pa se danes, 6. oktobra, začenja tudi teden otroka. K aktivnostim državnih institucij, odgovornih za varovanje otroka in njegovih pravic, ki letos potekajo pod naslovom Nekoga moraš imeti rad, se z nasveti in opozorili za večjo varnost otrok v prometu, doma, v šoli pridružujemo tudi policisti.

Varnost in dobro naših otrok mora biti naša prva skrb. Zato osveščanja o ogroženosti otrok ni nikoli preveč.

Kot eni najšibkejših udeležencev v cestnem prometu so otroci med najbolj ogroženimi, še posebej, kadar se vozijo kot potniki v motornih vozilih. Želimo si, da bi bila njihova pot v šolo in domov varna, zato so policisti že pred začetkom šolskega leta izvedli številne aktivnosti, pa tudi sicer med šolskim letom preverjajo tehnično brezhibnost avtobusov za prevoz otrok na izlete in kontrolirajo njihove voznike. Precej pozornosti namenjajo nadziranju organiziranih šolskih prevozov otrok in prevozov otrok, ki jih opravljajo njihovi starši. Pri izboljševanju prometne varnosti policisti sodelujejo z mentorji prometne vzgoje in vodstvi šol, pa tudi pri kolesarskih izpitih.

 

Jeseni, v zgodnjih jutranjih urah in zvečer, ko je vidljivost slabša, pa morajo biti vozniki še posebej pozorni na pešce. Med njimi pa so ponovno najbolj ogroženi otroci. Svetujte jim, naj bodo v prometu čimbolj vidni! Nosijo naj svetla oblačila in predmete, ki izboljšajo vidnost pešcev (odsevne trakove, kresničke), upoštevajo naj prometne predpise; prečkajo cesto na označenih prehodih za pešce, hodijo po pločnikih (če obstajajo) oziroma ob levem robu, poskusijo naj predvideti ravnanje drugih udeležencev v prometu.

Da bodo otroci varni tudi na kolesu, veljajo zanje še posebna pravila: samostojno v prometu sme kolo na cesti voziti otrok, star najmanj osem let, ki ima pri sebi veljavno kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let. Za vožnjo kolesa se otroci usposobijo ter opravijo kolesarski izpit in dobijo kolesarsko izkaznico v osnovni šoli, ki jo obiskujejo. Otrok do 14. leta, ki nima opravljenega kolesarskega izpita, sme voziti kolo v cestnem prometu le v spremstvu polnoletne osebe, ki lahko ob upoštevanju prometnih razmer spremlja največ dva otroka. Otrok do 6. leta sme voziti kolo le na pešpoti ali v območju za pešce, v spremstvu polnoletne osebe pa tudi v območju umirjenega prometa. Kolesar, mlajši od 14 let, mora med vožnjo nositi na glavi pripeto atestirano zaščitno čelado, enako pa velja tudi za otroka, ki se na kolesu vozi kot potnik.

Otroci se soočajo tudi z nasiljem. Najpogosteje ga sicer povzročajo odrasli, toda različne oblike nasilja, ustrahovanja, izsiljevanja doživljajo tudi od starejših vrstnikov, kar je pogosto povezano s šolo. To so resni problemi. Prav ob teh dejanjih je otrok pogosto žrtev, ki jo težko prepoznavamo. Vendar pa imajo lahko takšne neprijetne izkušnje za otroka dolgotrajne posledice tako doma kot izven doma in v šoli.

Morda mislite, da je otrokom vseeno in do niso zaskrbljeni, kadar se starši doma pretepajo. Morda ocenjujete, da bodo otroci hitro pozabili, kar so videli - pretepeno mamo ali starša, ki kričita in vpijeta drug na drugega. Toda otroci ne pozabijo. Raziskave so pokazale, da otroci zaradi nasilja v družini trpijo veliko škodo, zato potrebujejo pomoč, da prebolijo, se ponovno najdejo. Veliko otrok je prepričanih, da so tudi sami delno krivi, da so odgovorni za ustvarjanje mirnega vzdušja v družini. Toda krivda ni nikoli otrokova.

Pri uporabi interneta so otroci in mladostniki najbolj ogrožena skupina. Zavestno ali povsem po naključju se lahko srečajo s pornografskimi, pedofilskimi in drugimi nezaželenimi vsebinami. Zelo pomembna je zato obveščenost o tem, kaj se dogaja na internetu. Naloga staršev je, da se pogovorijo s svojimi otroki ter jih opozorijo na potencialne nevarnosti, ki jim grozijo na internetu. Opozoriti jih je treba, da ni priporočeno vzpostaviti neposrednih stikov preko interneta in posredovati svojih osebnih ter družinskih podatkov neznanim osebam.

 

Otroci imajo pravico do mirnega in srečnega življenja!

Drugi preventivni projekti policije za otroke: Policist Leon svetuje  (delovni zvezek za otroke), Policija za otroke (lutkovna predstava Ena ena tri)