Sklad za zunanje meje
Letni program 2010


Predmet nabave je bila informacijsko-komunikacijska oprema za spodbujanje učinkovitih poizvedb v realnem času na mejnih prehodih, za zagotavljanje hitre in učinkovite izmenjave informacij med mejnimi prehodi in sodelujočimi tako v schengenskem kot tudi v nacionalnem informacijskem sistemu. Nabavljena je bila strojna in programska oprema: usmerjevalniki in nadzorno-upravljavski sistem omrežja.

Sodelavci Urada za informatiko in telekomunikacije so opremo konfigurirali, izvedli njeno varnostno certifikacijo, jo instalirali na končnih lokacijah in vključili v omrežje. Po letnem programu 2010 je bila nadgrajena programska oprema nadzorno-upravljavskega sistema omrežja in nadgrajena LAN stikala.


Načrtovani rezultati so bili:

  • povečanje bitnih hitrosti do lokacij s 1024 kbit/s na 5/1 Mbit/s oz. 10 Mbit/s in 100 Mbit/s,
  • zmanjšanje zakasnitev iz velikostnega reda nekaj sekund na manj kot 100 ms,
  • pripraviti omrežje za vpeljavo omrežnega protokola IPv6,
  • vpeljava varnostnih mehanizmov IPSec,
  • vpeljava PKI infrastrukture in CA za overjanja strojne opreme,
  • prenos govornih komunikacij v širokopasovnem omrežju.


V okviru projekta so bile obnovljene licence programske opreme za nadzor in upravljanje omrežja ter nabavljena komunikacijska oprema, ki podpira protokol IPv6, vpeljan varnostni mehanizem Ipsec, PKI infrastruktura S CA. Omrežje omogoča prenos govornih komunikacij. S tem so bili cilji projekta doseženi.


Vrednost projekta je bila 91.062,67 evra. EU je sofinancirala projekt iz sredstev Sklada za zunanje meje v višini 75 %, kar znaša 68.297,00 evrov.