Sorodne objave

 

Razpis za policiste SR – kandidate VODO (DM 74110) – 50 delovnih mest

Rok za prijave na zadnji razpis je potekel 16. novembra 2022.

Če si želite delati v slovenski policiji, zakaj se ne bi zaposlili kot policist za varovanje objektov državnih organov?

Gre za povsem novo možnost, ki jo od leta 2022 ponujamo vsem, ki si želite dinamičnih in odgovornih nalog, dela, ki nekaj pomeni in pri katerem boste lahko začutili pripadnost poklicu in kolektivu. Ne nazadnje pa gre tudi za zaposlitev za nedoločen čas (beri: redno plačo), za pridobivanje dragocenih praktičnih izkušenj in dolgoročno odprte številne možnosti za nadaljnje izobraževanje in karirerni razvoj znotraj policije.

IMG 2580 izrez fotoASegs

Delo policista za varovanje objektov državnih organov je lahko vaša idealna odskočna deska za vrsto drugih policijskih delovnih mest!

Varovanje objektov je častna naloga

Naloga varovanja objektov, bodisi v obliki fizičnega varovanja bodisi patruljnega dela, je častna naloga. Že iz zgodovine izhaja, da je vladarjem ali predstavnikom oblasti pred določenimi zgradbami in objekti pripadala straža, ki je predstavljala protokolarni in varnostni vidik. Opravljanje tega dela je bilo stvar časti in ponosa. Enako je še danes. Tudi slovenska policija varuje določene zgradbe in objekte, v katerih so državni organi in institucije, tuja diplomatska predstavništva in objekte, prostore in okoliše objektov, ki jih je, zaradi določenih aktivnosti, treba varovati.

Varovanje varovanih objektov video izrez

Video: Postani policist za varovanje objektov državnih organov

Kakšno je delo policista za varovanje objektov?

Uniformirani policisti varujejo objekte državnega zbora, vlade, urada predsednika države in policijske objekte v skladu z uredbo o varovanju. Delo policista za varovanje objektov obsega fizično varovanje, patruljno varovanje in varovanje prek videonadzornih sistemov. Objekti se varujejo 24 ur na dan. Delovnik se v dnevni izmeni začne ob 6. uri zjutraj in traja do 19. ure zvečer, v nočni izmeni pa se začne ob 18. uri zvečer in traja do 7. ure zjutraj.

PerhanCreations6640 fotoBPerklicCVZ

Policisti so pri delu oblečeni v dnevni komplet uniforme, nosijo pas oziroma opasač s pripadajočo opremo (pištola in ostala prisilna sredstva).

Pred varovanimi objekti se opravlja stražarska služba v izmenah po okoli tri ure, ko mora biti policist zbran, aktivno mora spremljati dogajanje okoli varovanega objekta in seveda prepoznati mora znati morebitne vire ogrožanja za varovani objekt ali varovane osebe, ki so v njem, ter ustrezno ukrepati. Za varovanje objektov je torej pomembna predvsem fizična vzdržljivost in sposobnost daljše koncentracije za določeno nalogo. Sicer pa so zaželene fizične in psihične lastnosti dejansko enake kot za ostale uniformirane policiste.

Kakšna je izhodiščna plača?

Izhodiščni plačni razred za čas usposabljanja je 18. plačni razred (857,83 evra bruto), izhodiščni plačni razred v času zaposlitve za nedoločen čas pa je 24. plačni razred (1.085,43 evra bruto); podatek je iz oktobra 2022. Z delovno dobo se višina mesečne plače počasi dviguje.

Kako postati policist za varovanje objektov?

Pot do tega delovnega mesta obsega kar nekaj korakov, od prijave na razpis prek izbirnega postopka in usposabljanja do končnega podpisa pogodbe o zaposlitivi, vendar je vredna truda.

  • Prijava na razpis. Najprej se je treba prijaviti za to delovno mesto. V razpisu so podrobno navedeni vsi pogoji, ki jih je treba izpolnjevati (npr. nekaznovanost, V. stopnja izobrazbe, vozniški izpit B kategorije, ustrezne psihofizične sposobnosti itd.). Prav tako je podrobno napisano, na kakšne način se lahko prijavite in kaj mora vsebovati prijava. Nazadnje je bil objavljen naslednji razpis: Policist SR – kandidat VODO (DM 74110) .
  • Varnostno preverjanje in preizkus telesnih zmogljivosti. Poleg izpolnjevanja formalnih pogojev morajo biti kandidati tudi dobro telesno pripravljeni ter vzdržljivi za fizične napore. Tiste kandidate, ki izpolnjujejo vse pogoje, namreč uvrstimo v izbirni postopek, znotraj katerega morajo opraviti tudi preizkus telesnih zmogljivosti (kriteriji), psihološki pregled, razgovor z izbirno komisijo, zdravniški pregled ter informativni razgovor v zvezi s presojo vsebine tetovaž.
  • Usposabljanje. Tisti kandidati, ki so izbrani, nato opravijo polletno usposabljanje za varovanje objektov. V tem času imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas usposabljanja.
  • Zaposlitev. Po uspešno končanem 6-mesečnem usposabljanju s kandidati predvidoma sklenemo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas na delovnem mestu policist SR – VODO.

IMG 3797 fotoBPerklicCVZ

Usposabljanje traja pol leta in je krajše od običajnega rednega programa za policista. Poudarek je na vsebinah, povezanih z varovanjem oseb in objektov. Kandidati se naučijo tudi pravilnega rokovanja z orožjem, samoobrambe in policijske zakonodaje.

Usposabljanje za varovanje državnih objektov traja šest mesecev

Policisti, ki so bili izbrani v izbirnem postopku, se udeležijo polletnega usposabljanja po programu "Varovanje objektov, ki jih varuje policija, in priprave na izpit za izvajanje policijskih pooblastil". 25-tedensko usposabljanje poteka na Policijski akademiji, v policijskem vadbenem centru v Gotenici in Centru za varovanje in zaščito. Policisti se usposabljajo tako prek individualnega študija strokovnega gradiva in reševanja nalog kot prek predavanj, skupinskega dela, razprav, izmenjave izkušenj ter študij in simulacij primerov. 840 ur usposabljanja je razdeljenih na dva dela:

  • strokovno teoretično in praktično usposabljanje (640 ur), ko kandidati spoznajo organizacijo in naloge policije, policijska pooblastila s praktičnim postopkom in samoobrambo, vsebine s področja varovanja objektov, kazensko in prekrškovno pravo, cestni promet in vožnjo osebnih vozil, javni red in mir, varovanje državne meje in tujci, oborožitev s policijsko taktiko, informatiko in telekomunikacije, socialne veščine, slovenski in tuj jezik, splošno telesno pripravo in nujne ukrepe prve pomoči;
  • praktično usposabljanje v delovnem procesu (200 ur), ko kandidati ob pomoči in vodstvu inštruktorjev v policijski enoti v praksi utrdijo pridobljena znanja in veščine, da lahko začnejo samostojno opravljati zunanje varovanje objektov.

Vključene so tudi priprave na izpit za izvajanje policijskih pooblastil, ki ga morajo kandidati opraviti, da lahko uspešno zaključijo usposabljanje.

Z zaključenim usposabljanjem kandidati pridobijo vse kompetence, potrebne za opravljanje zahtevnih nalog s področja varovanja objektov. Usposabljanje pa se z zaposlitvijo seveda ne konča. Tudi po opravljenem usposabljanju se namreč policisti enkrat mesečno še dodatno urijo v streljanju, praktičnem postopku in policijski taktiki.

Možnosti za nadaljnji karirerni razvoj

Tako kot za ostale policiste bo tudi policiste za varovanje državnih objektov možno napotiti na izredni študij v Policijsko akademijo za pridobitev višješolske izobrazbe policist (študij traja dve leti). Po uspešno zaključenem višješolskem izobraževanju bodo policisti lahko opravljali naloge na vseh delovnih mestih v policiji, za katere se zahteva pridobljena višješolska izobrazba policist (npr. na splošnih policijskih postajah, postajah prometne policije, ob opravljenem usposabljanju za policista varnostnika tudi osebno varovanje varovanih oseb itd.).

Povezane vsebine

Razpis za policiste SR – kandidate VODO (DM 74110) – 50 delovnih mest (gre za varovanje objektov državnih organov) (rok za prijave: 16. november 2022)

Varovanje oseb in objektov

Center za varovanje in zaščito

Izbirni postopek

Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

Video: Postani policist za varovanje objektov državnih organov