Sorodne objave

 

Slovenska policija varuje meje Republike Slovenije neprekinjeno od nastanka naše države in je enakovreden in spoštovan član družine evropskih mejnih policij. S svojim delom zagotavlja visoko stopnjo varnosti za prebivalce tako Slovenije kot celotnega schengenskega območja.

00 punm nadzor na meji Drenik

Po zaslugi dobre usposobljenosti in opremljenosti slovenske policije ter izpolnjevanja vseh evropskih standardov je Slovenija od leta 2007 polnopravna članica schengenskega območja, ki tukajšnjim prebivalcem omogoča prosto potovanje ter delo in prebivanje znotraj njegovih meja.

Ko je bil z vstopom Slovenije v schengensko območje leta 2007 odpravljen nadzor na meji z Italijo, Avstrijo in Madžarsko, je slovenska policija začela izvajati t. i. izravnalne ukrepe, ki nadomeščajo ukinjeno mejno kontrolo na notranjih mejah držav schengenskega območja. Potem ko je s 1. januarjem 2023 polnopravna članica schengenskega območja postala tudi Hrvaška in se je zunanja schengenska meja prestavila na hrvaško južno mejo, smo slovenski policisti začeli izvajati izravnalne ukrepe še na slovensko-hrvaški meji. Tako lahko kljub prostemu pretoku potnikov še naprej zagotavljamo varnost Slovenije in celotne EU.

Mejni prehodi

Na zunanji schengenski meji ima Slovenija pet mejnih prehodov: tri na zračni in dva na morski meji. Objavljamo seznam teh prehodov; pri vsakem navajamo tudi odpiralni čas. >> Seznam mejnih prehodov

Ponosni smo tudi na to, da lahko učinkovito rešujemo vedno nove, pogosto nepričakovane izzive, ki jih pred nas postavljajo globalne spremembe in aktualno družbeno dogajanje. V letih 2015 in 2016 smo na primer uspešno obvladali množične migracije čez državo, leta 2020 pa smo morali zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa začasno vzpostaviti poseben režim prehajanja svojih državnih meja.

Prepričani smo, da bodo migrantska in druga vprašanja tudi v prihodnje močno vplivala na naše delo. Vse to bo zahtevalo še intenzivnejše vključevanje v mednarodne aktivnosti, tudi na najbolj oddaljenih zunanjih mejah schengenskega območja. Ne glede na to, ali svoje naloge opravljajo doma ali v tujini, smo ponosni, da so slovenski policisti in policistke, ko gre za vprašanje migracij, znani po svoji profesionalnosti, etični drži in spoštljivem odnosu do sočloveka in njegovega dostojanstva.

Naloge policistov na državni meji in v notranjosti – od preverjanja dokumentov do preprečevanja nedovoljenih migracij

Področje dela policije na državni meji in v notranjosti je zelo široko in pestro. Vključuje mejno kontrolo, ki jo od vstopa Hrvaške v schengensko območje izvajamo le še na petih mejnih prehodih, in sicer na treh mejnih prehodih za mednarodni zračni promet (na letališčih Jožeta Pučnika Ljubljana, Edvarda Rusjana Maribor in Portorož) in na dveh za mednarodni morski promet (v pristaniščih Koper in Piran), ter izravnalne ukrepe. Slednji so namenjeni preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju čezmejne kriminalitete, preprečevanju nedovoljenih migracij in izvajanju nalog v zvezi z zakonodajo o tujcih; vse našteto se izvaja na območju celotnega ozemlja Slovenije, kot kompenzacija ukinjenega neposrednega varovanja državne meje.

Policisti tako med drugim preprečujemo, odkrivamo in preiskujemo čezmejno kriminaliteto, odkrivamo in preiskujemo uporabo prenarejenih in ponarejenih potovalnih dokumentov in drugih listin, kazniva dejanja, povezana z nedovoljenim prehajanjem meja, tihotapljenjem ljudi, nedovoljenih snovi v športu, prepovedanih drog, orožja, streliva in ukradenih vozil itd. Za odkrivanje in obravnavanje takih primerov smo policisti posebno izurjeni, na razpolago pa imamo posebna vozila in opremo. Pri svojem delu si pomagamo z različnimi tehničnimi pripomočki (kot so schengenbus, čitalniki dokumentov, termovizijske kamere, brezpilotni zrakoplovi idr.) ter informacijsko-telekomunikacijskimi napravami.

Izjemno pomembna je podpora schengenskega informacijskega sistema,  skupne elektronske zbirke podatkov o razpisih za osebe in predmete. V skladu z evropsko zakonodajo se uvajajo tudi drugi informacijski sistemi EU, kot so sistem vstopa in izstopa – Uredba (EU) 2017/2226 , ETIAS – Uredba (EU) 2018/1240 in drugi informacijski sistemi, vključeni pod okrilje interoperabilnosti informacijskih sistemov EU – Uredba (EU) 2019/817 .

Pomembno vlogo imata centra za mednarodno policijsko sodelovanje v Vratih - Megvarjah in Dolgi vasi, ki nam 24 ur na dan pomagata pri hitri izmenjavi podatkov z vsemi sosednjimi državami, pa tudi prek mreže teh centrov širše po Evropi. Intenzivno smo vključeni tudi v delovanje Evropske agencije za mejno in obalno stražo – Frontex , ki krepi sodelovanje držav članic pri nadzoru zunanje meje. Veliko slovenskih policistov je bilo že vključenih v razne oblike usposabljanja, ki ga je organizirala agencija, redno gostimo tuje policiste v skupnih operacijah na naši zunanji meji, vsako leto se več deset slovenskih policistk in policistov aktivno vključuje v delo na zunanji meji na kopnem, na morju in na letališčih v drugih državah, sodelujemo pa tudi pri skupnih letih za odstranjevanje tujcev iz Evrope.

Povezane vsebine

Sektor mejne policije

Center za tujce

Mejni prehodi na zunanji schengenski meji

(Nekdanji) mejni prehodi z Avstrijo

(Nekdanji) mejni prehodi s Hrvaško

Policijske postaje za izravnalne ukrepe po policijskih upravah

Mejna kontrola

Dokumenti za prestop državne meje

Katere listine potrebujejo otroci za prehod državne meje z Republiko Hrvaško?

Katere listine potrebujejo otroci za prehod državne meje z Bosno in Hercegovino?

Pogoji za vstop in bivanje tujcev

Schengenski kalkulator

Vstop in prebivanje državljanov držav članic Evropske unije

Schengenska ureditev v Sloveniji

Frontex - Evropska agencija za mejno in obalno stražo

PRADO - Spletni javni register pristnih osebnih in potnih listin

Preverjanje podatkov o letalskih potnikih in aplikacija za letalske prevoznike

Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve ETIAS

Pogosta vprašanja

Statistika (mejna problematika)

Aktivnosti slovenske policije v zvezi z migracijami