Sorodne objave

 

Sektor izvaja naloge na področjih:

 • standardizacije in tipizacije opreme ITK-infrastrukture Policije;
 • upravljanja s potrebnimi viri za zagotavljanje neprekinjenega delovanja vseh ključnih ITK-sistemov in storitev v Policiji;
 • usklajevanja in izvajanja ITK-aktivnosti v policijskih enotah, v okviru medresorskega sodelovanja, povezovanja z nadnacionalnimi sistemi in sodelovanja s ponudniki javnih telekomunikacijskih storitev;
 • okrevanja vseh ključnih ITK-storitev oz. sistemov po izpadih;
 • zaščite vseh komponent ITK-infrastrukture ter varovanja podatkov pred izgubo in nedovoljenim dostopom.

Oddelek za strežniške sisteme izvaja naloge na področjih:

 • načrtovanja, razvoja in uvajanja strežniških sistemov;
 • upravljanja zmogljivosti in vzdrževanja strežniških sistemov;
 • namestitvenih postopkov in upravljavskih mehanizmov strežniških sistemov.

Oddelek za distribuirane informacijske sisteme izvaja naloge na področjih:

 • načrtovanja, razvoja, upravljanja in vzdrževanja distribuiranih informacijskih sistemov ter njihovega projektiranja;
 • namestitvenih postopkov in upravljavskih mehanizmov distribuiranih informacijskih sistemov;
 • vzdrževanja, nabave in najema strojne opreme lokalnih strežnikov in osebne informacijske opreme;
 • restavriranja podatkov in trajnega izbrisa podatkov z okvarjenih pomnilniških medijev.

Oddelek za omrežja izvaja naloge na področjih:

 • načrtovanja, uvajanja in upravljanja lokalnih in prostranih omrežij;
 • upravljanja z IP-naslovnim prostorom.

Oddelek za telefonske storitve izvaja naloge na področjih:

 • načrtovanja, uvajanja in upravljanja telefonskih sistemov in storitev;
 • načrtovanja, razvoja, upravljanja in vzdrževanja  registrofonskega omrežja.