Sorodne objave

 

Letalska policijska enota ima trenutno sedem helikopterjev, in sicer:

 • Agusta Bell AB-212
 • Agusta Bell AB-412
 • Agusta Bell AB-206 Jet Ranger (dva helikopterja)
 • Agusta A-109E Power
 • Eurocopter EC-135 P2+
 • Agusta Westland AW169

 

Agusta Bell AB-212, S5-HPB

Agusta Bell AB-212, S5-HPB je bil izdelan v letu 1980. Uporablja se predvsem za prevoz ljudi in opreme, desantiranje specialnih in posebnih enot iz helikopterja, reševanje v gorah, izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči in druga zahtevnejša operativna dela. Helikopter je bil v letu 2005 generalno obnovljen ter posodobljen, tako da se danes z njim lahko opravljajo vse naloge LPE. Poleg tega ima helikopter tudi opremo, za izvajanje operativnih nalog ponoči z uporabo očal za nočno letenje (NVG).

Glavne značilnosti:

Posadka 2 pilota + 10 potnikov
Masa praznega helikopterja 3113 kg
Največja vzletna masa 5080 kg
Največja hitrost letenja 222 km/h
Največja višina letenja 6100 m
Avtonomija v zraku 2,5 ure
Dvig zunanjega tovora do 2000 kg

ab212-mab212_1-mAgusta Bell AB-412, S5-HPA

Agusta Bell AB-412, S5-HPA je helikopter srednjega velikostnega razreda in je bil izdelan v letu 1987. Uporablja se predvsem za prevoz potnikov in bolnikov, po potrebi pa tudi za druga operativna dela, ki so bolj zahtevna od tistih, ki jih lahko opravlja AB-212. Helikopter se je začel ponovno operativno uporabljati leta 2003 po zaključeni generalni obnovi. Zasnovan je bil kot naslednik helikopterja Bell-212, od katerega pa se navzven najbolj očitno razlikuje po štirikrakem glavnem rotorju. Helikopter lahko s pomočjo zunanje kljuke, nosi 1500 kilogramski tovor ali vrečo za prevoz vode, katera se uporablja za gašenje in oskrbovanje težje dostopih krajev z vodo. Za primer gorskega reševanja je helikopter opremljen tudi z nosili, ki se z električnim zunanjem vitlom spustijo do ponesrečenca. Posebnost AB-412 je nameščeni dodatni zunanji rezervoar za 450 kg goriva, s katerim pridobimo daljšo delovanje helikopterja v zraku. Generalna obnova helikopterja je poleg obnove trupa in motorjev prinesla še naslednje novosti, in sicer:

 • zunanji električi vitel,
 • varnostne škarje za primer udara helikopterja v žične ovire,
 • sistem za odkrivanje nevihtnih oblakov proizvajalca BF Goodrich,
 • taktični navigacijski sistem in z njim povezan elektronski zamljevid (angl. 'moving map'),
 • taktični komunikacijski sistem,
 • sistem za iskanje ponesrečenih zrakoplovov, ki so opremljeni s sistemom ELT/SARSAT/COSPAS.

Med dodatno opremo sodi tudi oprema za opravljanje helikopterske nujne medicinske pomoči. Helikopter bo predvidoma služil še nadaljnjih 4500 ur, kar je toliko, kolikor jih je naletel pred obnovo.

Glavne značilnosti:

Posadka 2 pilota + 10 potnikov
Masa praznega helikopterja 3248 kg
Največja vzletna masa 5400 kg
Največja hitrost letenja 260 km/h
Največja višina letenja 6100 m
Avtonomija v zraku 3,5 ure
Dvig zunanjega tovora do 2000 kg

opremaHEMS-m

ab412-gorskaEnota-m

 

Agusta Bell AB-206, S5-HPE in S5-HPD

Agusta Bell AB-206, S5-HPE in S5-HPD sta v LPE od leta 1985. Uporabljata se za nadzor prometa, opazovanju državne meje, šolanju pilotov ter iskanju pogrešanih oseb. Na helikopterju S5-HPD je bila v letu 1996 dodatno vgrajena posebna kamera, katera pa je bila zaradi zastarelosti same kamere v letih 2007 odstranjena iz uporabe.

Glavne značilnosti:

Posadka 1 pilot + 3 potniki
Masa praznega helikopterja 850 kg
Največja vzletna masa 1450 kg
Največja hitrost letenja 240 km/h
Največja višina letenja 6100 m
Avtonomija v zraku 3 ure

ab206LEO400-m

LEO400 mmAgusta A-109E Power, S5-HPG

Agusta A-109E Power, S5-HPG je helikopter namenjen za nadzor državne meje ter za primer zaščite in reševanja. V enoto LPE je bil vključen v letu 2004. Zaradi vgrajene NVG opreme, se ga večino časa uporablja za policijsko delo ponoči. Opremljen je z zunanjim električnim vitlom, termovizijsko kamero in reflektorjem. Med dodatno opremo pa je tudi oprema za opravljanje helikopterske nujne medicinske pomoči.

Glavne značilnosti:

Posadka 2 pilota + 6 potnikov
Masa praznega helikopterja 2.050 kg
Največja vzletna masa 2.850 kg
Največja hitrost letenja 311 km/h
Največja višina letenja 6.100 m
Avtonomija v zraku 2,5 ure

a109_ms01-m

a109_ms02-m

Predstavitev helikopterja A-109 Power

Nakup helikopterja Augusta A 109 Power

Eurocopter EC-135 P2+, S5-HPH

Eurocopter EC135, S5-HPH je enota dobila v septembru 2007. Je lahki dvomotorni helikopter s kvalitetno opremo. Namenjen je predvsem nadzoru schengenske meje.

Glavne značilnosti:

Posadka 2 pilota + 5 potnikov
Največja vzletna masa 2910 kg
Največja hitrost letenja 287 km/h
Največja višina letenja 6100 m
Avtonomija v zraku 3 ure

EC-135_03-m

EC-135_04-m

Prevzem novega helikopterja - predstavitveni članek

Agusta Westland AW169, S5-HPI

Agusta Westland AW169 je večnamenski dvomotorni transportni helikopter s certifikatom, izdanim skladno s standardi EASA. Je tehnološko sodoben helikopter in je uporabljen za izvajanje vseh policijskih nalog. Helikopter AW169 je predstavnik nove generacije sodobnih helikopterjev, ki izpolnjuje najnovejše standarde letalske varnosti in hrupa. Helikopter in zahtevana oprema omogočata dnevno, nočno, instrumentalno letenje in letenje ob rabi NVG očal, vsa oprema pa je certificirana skladno s standardi EASA, kar omogoča pridobitev ustreznih licenc za prevoznika in s tem izpolnitev vseh pogojev iz uredb EU.

Helikopter je namenjen predvsem za prevoz skupin policistov, desantiranje specialnih in posebnih enot iz helikopterja, varovanje državne meje, nadzor cestnega prometa, varovanje varovanih oseb, prevoz zunanjega tovora, iskanju oseb in reševanje v gorah.

Glavne značilnosti:

Posadka 2 pilota + 10 potnikov
Največja vzletna masa 4.800 kg
Največja hitrost letenja 306 km/
Največja višina letenja 6100 m
Avtonomija v zraku 3 ure in 40 minut


Enota z nakupom sodobnejših helikopterjev pridobiva v sklopu nakupa tudi sodobnejšo dodatno opremo, ki ji omogoča večjo uporabnost helikopterjev. Poleg že naštete opreme ima helikopter tudi opremo za prevoz bolnikov in zbiralnik za vodo in vrečo za prevoz vode.


Oprema

Enota ima precej dodatne opreme, ki omogoča še večjo uporabnost helikopterjev. Omeniti velja predvsem videosistem LEO 400.

Poleg tega ima enota medicinsko opremo za reševanje v gorah, opremo za prevoz bolnikov in dojenčkov, posebna nosila, ki se z vitlom spustijo do ponesrečenca, zbiralnik za vodo in vrečo za prevoz vode in še veliko drugega.

leo1 opremaGRS1-m

 

Z nakupom novega helikopterja A-109 Power je Letalska policijska enota dobila tudi novo dodatno opremo. Novi policijski helikopter ima tako veliko dodatne opreme, od te je zlasti pomembna iskalna luč velike moči, zunanji električni vitel, ki omogoča dvig ljudi v helikopter iz nedostopnih krajev.

Poleg tega ima helikopter tudi vso opremo za prevoz bolnikov.

Na helikopterju je pritrjen tudi video nadzorni sistem, ki ima infrardečo kamero. Ta video sistem je veliko sodobnejši od sistema LEO 400, kar tudi poenostavlja uporabo zlasti pri izvajanju policijskih nalog in nalog v zvezi z iskanjem in reševanjem.

A109-reflektor-m
A109-kamera-m A109-nosila-m


50 let Letalske policijske enote - brošura