Sorodne objave

Etika in integriteta 18. april 2019
 

Sektor za notranje preiskave in integriteto opravlja naloge na področjih:

 • zagotavljanja notranje varnosti v policiji in varnosti uslužbencev policije;
 • odkrivanja, preprečevanja in preiskovanja kaznivih ravnanj uslužbencev policije;
 • preverjanja in ocenjevanja etičnega ravnanja in integritete uslužbencev policije ter tveganj, ki ogrožajo notranjo varnost v policiji;
 • preverjanja in ocenjevanja okoliščin, da policist opravlja dela, ki bi ga ovirale pri opravljanju policijskih nalog;
 • varnostnega preverjanja
  • posameznikov:
   • pred sklenitvijo delovnega razmerja za opravljanje nalog v policiji,
   • pred sklenitvijo pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji;
  • uslužbencev policije:
   • pred premestitvijo ali napotitvijo na določena delovna mesta v policiji in
   • pred napotitvijo v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije;
  • ponudnikov, ki so po predpisih o javnem naročanju oddali ponudbo za opravljanje del za policijo ali del v prostorih policije;
  • oseb, ki bodo za ponudnika, ki je po predpisih o javnem naročanju oddal ponudbo, opravljale dela za policijo ali v prostorih policije;
 • organizacije plačane pravne pomoči policistu, pomožnemu policistu in nekdanjemu policistu, zoper katerega se vodi predkazenski postopek oziroma zoper katerega je uveden kazenski ali pravdni postopek zaradi opravljanja nalog policije, ki jih je po oceni policije opravil v skladu s predpisi.

Sektor sodeluje:

 • s pristojnim organom pregona, ki preiskuje kazniva dejanja, ki so jih osumljeni policisti;
 • s Komisijo za preprečevanje korupcije na področju izvajanja načrta integritete, nejavnih stikov (lobiranje) in daril, ki jih lahko sprejmejo uslužbenci policije;
 • z drugimi organi, ki preiskujejo pojave in ravnanja, ki predstavljajo kršitev predpisov, internih aktov ali etičnih kodeksov, ki veljajo za uslužbence policije, in negativno vplivajo na notranjo varnost v policiji ali ugled policije.

Povezane vsebine

Notranje preiskave in reševanje pritožb

Etika in integriteta

Omejitve v zvezi s sprejemanjem daril