Sektor izvaja naloge na področjih:

 • standardizacije in tipizacije opreme radijskih prenosnih sistemov, elektronske opreme, tehničnega varovanja in videonadzora;
 • upravljanja s potrebnimi viri za zagotavljanje neprekinjenega delovanja radijskih prenosnih sistemov, elektronske opreme v policiji, sistemov tehničnega varovanja in videonadzornih sistemov;
 • priprave načrtov zvez za posebne in začasne operativne namene, za delovanje ob naravnih nesrečah, izrednih stanjih in v vojni.

Oddelek za radijske komunikacije izvaja naloge na področjih:

 • načrtovanja, razvoja, uvajanja in upravljanja digitalnih in analognih radijskih sistemov in terminalne radijske opreme policije;
 • usposabljanja delavcev policije za uporabo radijske opreme;
 • nadzorovanja radiofrekvenčnega spektra policije;
 • upravljanja z gorskimi objekti.

Oddelek za tehnično varovanje izvaja naloge na področjih:

 • načrtovanja, razvoja, uvajanja in upravljanja sistemov za tehnično varovanje in videonadzornih sistemov policije;
 • načrtovanja in izvedbe tehničnega varovanja varovanih in ogroženih oseb ter policistov;
 • izvajanja in upravljanja z videonadzornimi sistemi pri javnih shodih, prireditvah in drugih zbiranjih.

Oddelek za elektronske naprave in laboratorij merilnikov izvaja naloge na področjih:

 • načrtovanja, razvoja in uvajanja elektronske opreme  policije ter upravljanja z njo;
 • avdiosnemanja sestankov, sej, prireditev ipd.;
 • vgradnje elektronske opreme v policijska vozila;
 • laboratorija za kontrolo merilnikov.