Sorodne objave

 

Sektor izvaja naloge na področjih:

  • standardizacije in tipizacije opreme radijskih prenosnih sistemov, elektronske opreme, tehničnega varovanja in videonadzora;
  • upravljanja s potrebnimi viri za zagotavljanje neprekinjenega delovanja radijskih prenosnih sistemov, elektronske opreme v policiji, sistemov tehničnega varovanja in videonadzornih sistemov;
  • priprave načrtov zvez za posebne in začasne operativne namene, za delovanje ob naravnih nesrečah, izrednih stanjih in v vojni.

Oddelek za radijske komunikacije izvaja naloge na področjih:

  • načrtovanja, razvoja, uvajanja in upravljanja digitalnih in analognih radijskih sistemov in terminalne radijske opreme policije;
  • usposabljanja delavcev policije za uporabo radijske opreme;
  • nadzorovanja radiofrekvenčnega spektra policije;
  • upravljanja z gorskimi objekti.

Oddelek za tehnično varovanje izvaja naloge na področjih:

  • načrtovanja, razvoja, uvajanja in upravljanja sistemov za tehnično varovanje in videonadzornih sistemov policije;
  • načrtovanja in izvedbe tehničnega varovanja varovanih in ogroženih oseb ter policistov;
  • izvajanja in upravljanja z videonadzornimi sistemi pri javnih shodih, prireditvah in drugih zbiranjih.