Sorodne objave

Kodeks policijske etike 18. november 2008
 

Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025

Ta resolucija je najvišji razvojnousmerjevalni dokument, namenjen policiji, in hkrati dolgoročni planski dokument, ki zagotavlja platformo in okvir za dolgoročni razvoj policije in je hkrati temelj srednjeročnih načrtov dela policije. Gre za strateški dokument, ki odgovarja na ključna vprašanja dolgoročnega razvoja policije in zagotavlja konstantnost prioritet in vlaganje v varnost.

Letni in srednjeročni načrti razvoja in dela

Povezane vsebine

Letna poročila o delu policije