Sorodne objave

 
Odkar je človek udomačil psa, je ta njegov prijatelj, ki ga spremlja ves čas in vsepovsod. Psi so naši ljubljenčki, prijatelji in nepogrešljivi spremljevalci, pa tudi pomočniki, ki pomagajo zagotavljati varnost oseb in premoženja, iskati pogrešane osebe, odkrivati prepovedane droge ali eksplozive idr.

Zgodovina

Človek je že davno spoznal vrline psa, ki ima približno šestnajstkrat razvitejši sluh in milijonkrat razvitejši voh od človeka. Za varovanje premoženja in obrambo pred napadalci so pse uporabljali že stari Grki in Egipčani. V sodobnem času so službene pse v policiji začeli uporabljati že konec 19. stoletja. Danes pse uporabljajo že skoraj povsod, saj se področja dejavnosti nenehno širijo. 

Vloga službenih psov se marsikomu zdi preživeta, celo ''eksotična'', saj je tehnološki razvoj v zadnjih desetletjih bistveno vplival na delo policije. Toda ne glede na tehnološki napredek in uvedbo različnih tehničnih sredstev oziroma pripomočkov v delo policije, je uporaba službenih psov še vedno aktualna, v zadnjem desetletju pa se je še povečala. 

 

 

Eden prvih slovenskih vodnikov službenih psov

Albert Čok in pes Cigo, 1959

V Sloveniji je prva uporabljala pse ljubljanska policija oziroma žandarmerija, in sicer že med 1. in 2. svetovno vojno. Kupovala jih je od dunajske policije. Takoj po osvoboditvi leta 1945 je imela Ljudska milica kot operativni organ posebno vlogo, saj ji je bilo zaupano varovanje javnega reda in miru, ugotavljanje in preprečevanje kaznivih dejanj ter varovanje pridobitev revolucije. Kot pomoč pri opravljanju teh dejavnosti so policije po svetu poleg vse bolj izpopolnjenih tehničnih sredstev že uporabljale tudi specialno izšolane pse, imenovane policijski psi.

Prvi skromni poskusi šolanja in uporabe službenih psov v slovenski policiji segajo v leto 1947, a že naslednje leto je bila sprejeta odločitev o ustanovitvi centra za šolanje psov, ki bo izbiral pse ustreznih lastnosti in jih izšolal za pomoč miličnikom pri opravljanju njihove službe. Prvega januarja leta 1949 se je v novoustanovljeni Šoli službenih psov začelo sistematično šolanje.

Pse so takrat šolali predvsem za splošno uporabo. Učili so jih vaj poslušnosti, obrambe, sledenja ter iskanja pogrešanih oseb in predmetov. Vodniki so poslušali predavanja o kinologiji in psihologiji psa, sporazumevanju med človekom in psom, teoriji sledenja idr.

 

Anton Es

 
Zgodovina
Knjižica službenega psa Ljudske milice Ciga - Čuja


Zaradi delovanja ostankov raznih oboroženih tolp in iskanja prebežnikov preko državne meje so v tistem obdobju pri psih največ pozornosti namenjali ostrosti psov in šolanju za sledenje. Leta 1951 se je začelo šolanje službenih psov policije tudi za iskanje ljudi v snežnih plazovih, leta 1972 šolanje za iskanje prepovedanih drog in nekoliko pozneje tudi šolanje psov za iskanje minskoeksplozivnih sredstev.

V nekdanji Jugoslaviji je imela podutiška šola vodilno vlogo pri šolanju policijskih psov. V dolgoletni zgodovini je usposobila številne vodnike in izšolala zavidljivo število službenih psov za druge državne organe, kot so Carinska uprava Republike Slovenije, Slovenska vojska, Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije in Ministrstvo za notranje zadeve Republike Hrvaške. Priznanje za kakovostno in strokovno delo šole so predvsem uporabnost in uspešnost službenih psov pri policijskem delu na terenu ter visoki rezultati, ki jih vodniki in službeni psi dosegajo v mednarodnem merilu.    

Zgodovina
Tečajniki iz Slovenije in Bosne in Hercegovine 1951 pred šolo za službene pse na Vodnikovi ulici v Ljubljani

 

Prve prostore je imela šola na Vodnikovi cesti v Ljubljani, kjer danes stoji bolnišnica Petra Držaja. Ker je bila šola v neposredni bližini mesta, je pasji lajež motil okoliške prebivalce, pa tudi za pse je bilo okolje neprimerno, zato so kmalu začeli iskati novo lokacijo. Leta 1954 se je šola preselila v Podutik, kjer je imela svoje prostore vse do leta 2008 - polnih 54 let.

17. aprila 2008 se je Oddelek za šolanje službenih psov Policijske akademije preselil v nove, boljše in večje prostore na Gmajnice v Ljubljani, kar je rešilo dolgoletne težave, s katerimi so se srečevali tako inštruktorji kot službeni psi. Novi prostori zagotavljajo boljše razmere za delo in bivanje psov, so pa tudi dobro izhodišče za doseganje čim boljših rezultatov. 

Po dolgem obdobju šolanja policijskih psov in prenašanja strokovnega znanja iz ust do ust so inštruktorji Oddelka za šolanje službenih psov Policijske akademije združili moči in leta 2007 izdali Priročnik za vodnike službenih psov, ki pomembno prispeva k usposabljanju delavcev na kinološkem področju v policiji.

Povezane vsebine

60-letnica šolanja službenih psov policije