Sektor izvaja naloge na področjih:

 • načrtovanja, razvoja, uvajanja in upravljanja ITK-zaščite sistemov in podatkov;
 • varovanja določenih delovnih mest in tajnih podatkov policije;
 • varstva osebnih podatkov, katerih upravljavec je policija, ter posredovanja teh podatkov upravičenim osebam;
 • kataloga zbirk podatkov policije;
 • protiobveščevalnega, fizičnega, logičnotehničnega in kriptološkega varovanja informacijsko-telekomunikacijskega sistema policije;
 • vnosa podatkov prirejene dokumentacije in identifikacijskih oznak ter drugih podatkov, ki so potrebni za ustvarjanje pogojev za delovanje tajnih policijskih sodelavcev in tajnih policijskih preiskovalcev in njihove popolne zaščite;
 • izvajanja protiprislušnih pregledov prostorov in ukrepov za protiprislušno zaščito;
 • zaščite na področju neželenega elektromagnetnega sevanja (Tempest);
 • sodelovanja pri urejanju mednarodne in meddržavne izmenjave, varstva in zavarovanja podatkov državnih organov;
 • standardizacije in tehnične sistemizacije opreme za ITK-zaščito;
 • posredovanja osebnih podatkov upravičenim uporabnikom.