Na portalu eUprava lahko vpogledate v svoje aktivne (oz. nezastarane) prekrške, ki so zavedeni v policijskih evidencah. Vpogled je možen le z uporabo digitalnega potrdila, saj gre za vaše osebne podatke.

prekrski print screen-2 - 450-1

Državljan lahko vpogleda v vse podatke, ki so navedeni na zapisniku prekrška: od datuma in lokacije do podatkov v zvezi s s postopkom in plačilom. Ob vpogledu se podatki pridobijo neposredno iz policijskih evidenc. Vsak državljan lahko vpogleda le v svoje podatke.

Novo storitev so pripravili na Ministrstvu za javno upravo, v sodelovanju s Policijo in Ministrstvom za notranje zadeve, ter registriranim uporabnikom portala eUprava omogočili vpogled v njihove aktivne prekrške v evidencah policije.

Poleg podatkov iz policijske evidence prekrškov lahko državljani v modulu Moja eUprava vpogledajo tudi v druge uradne evidence.

Portal eUprava omogoča vpogled v podatke, vloge in premoženje državljanov. Omogoča jim tudi sodelovanje z državo. Uporabnikom zagotavlja upravne storitve preko svetovnega spleta in tako poleg klasičnih omogoča tudi dodatno, elektronsko pot za opravljanje teh storitev. Ponuja več kot 180 različnih elektronskih vlog na področjih, ki spremljajo vse pomembnejše dogodke v življenju posameznika - od rojstva, preko šolanja in zaposlitve do upokojitve.