Slovenska policija je kot organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve pomemben del varnostnega sistema države. Visoko strokovna, avtonomna in moderna organizacija, ki je sposobna učinkovito odgovoriti na izzive sodobnega življenja in vselej zagotoviti visoko stopnjo varnosti ob spoštovanju zakonov, človekovega dostojanstva ter človekovih pravic in svoboščin.

Osebna izkaznica

policija osebna izkaznica 1

Policija
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije
Štefanova ulica 2
1501 Ljubljana

01 428 40 00
01 251 43 30
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Vprašanja občanov: PIŠITE NAM
Vprašanja novinarjev: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Spletno mesto: www.policija.si
FB-stran Policije: www.facebook.com/policijaSI
Twitter: @policija_si
Instagram: police_slovenia
YouTube: Slovenska policija

Organiziranost policije

Z Zakonom o policiji, ki je začel veljati 18. julija 1998, je slovenska policija postala organ v sestavi notranjega ministrstva. Pridobila je samostojnost, pri čemer ministrstvo določa razvojne, organizacijske, kadrovske in druge temeljne usmeritve za njeno delo, skrbi za njeno finančno poslovanje in investicije ter koordinira in usklajuje policijski informacijski in telekomunikacijski sistem s sistemi drugih državnih organov. Ministrstvo pa tudi usmerja in nadzira izvajanje nalog policije.

Sedež Policije je v Ljubljani. Deluje na treh ravneh: državni, regionalni in lokalni ravni. Organizacijsko jo sestavljajo:

Več: Organiziranost in enote

Naloge policije

Na Policiji smo pristojni za opravljanje številnih nalog, ki nam jih nalagata Zakon o nalogah in pooblastilih policije ter Zakon o organiziranosti in delu v policiji in ki so hkrati naše temeljno poslanstvo. Policija v sodelovanju s posamezniki in skupnostmi ter ostalimi organi, organizacijami in institucijami zagotavlja varnost ljudi in premoženja, preprečuje, odkriva in preiskuje prekrške ter kazniva dejanja, vzdržuje javni red in mir, nadzoruje državno mejo, ureja in nadzira cestni promet ter izvaja druge zakonsko določene naloge. Več: Naše naloge

Zanimivosti

Dan policije - 27. junij

Kodeks policijske etike  

Položajne oznake

Obvestilo o omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril

Zgodovina slovenske policije - od orožnika do policista

Slovenska policija, vedno za ljudi (spletno mesto ob 25. obletnici obstoja in dela Policije v okviru samostojne Slovenije)

Revija Varnost

Povezane vsebine

Kdo smo? (video)