Sorodne objave

 

Da bi strokovno in čim bolj učinkovito opravljali svoje delo, se policisti konjeniki redno usposabljajo. Osnovni tečaji za policiste konjenike trajajo šest mesecev. V tem času kandidati za policiste konjenike pridobijo osnovna znanja s področja hipologije, veterine ter praktičnega dela in opravljanja policijskih nalog s službenim konjem. Po končanem tečaju jih čakata teoretični in praktični preizkus, na katerem morajo kandidati pokazati ustrezno znanje.

03 Usposabljanje02Uprava uniformirane policije nekajkrat na leto organizira večdnevna usposabljanja z različnimi strokovnjaki. Skupinska usposabljanja potekajo tudi na območjih, ki jih policisti konjeniki in službeni konji ne poznajo, da si osvežijo znanje iz topografije, se naučijo kako preživeti v naravi in kako službenega konja optimalno izkoristiti za gibanje na terenu.

03 Usposabljanje01Najmanj enkrat letno pa se udeležijo usposabljanja s pripadniki posebne enote policije, kjer vadijo skupne postopke za vzdrževanje javnega reda in miru.

Vsak dan imajo policisti konjeniki možnost individualnega usposabljanja, na katerem obnavljajo pridobljeno znanje in odpravljajo ugotovljene nepravilnosti pri jezdenju.

Enkrat tedensko pa je organizirana tudi skupinska vadba, kjer se pod budnim očesom inštruktorja izvajata tako individualna vadba kot delo v skupini. Predvsem slednje je bistvenega pomena pri urjenju službenih konj za delo v formacijskih oblikah in ob motečih elementih, kot so pirotehnična sredstva, dimne bombe, glasbila in različni predmeti (plastenke, polivinil, zastave, baloni .).

03 Usposabljanje03 03 Usposabljanje04

Policisti konjeniki so razvili in urijo tudi posebne metode in tehnike opravljanja policijskih nalog, saj praviloma opravljajo vse naloge s službenega konja. Zato na usposabljanjih izpopolnjujejo znanje in tehnike policijskih postopkov (ugotavljanje identitete, privedba, vklepanje in vezanje, uporaba palice in orožja). Usposabljanje pa dopolnjuje tudi sprotna analiza opravljenega dela, kar prispeva k strokovnejšemu, varnejšemu in bolj usklajenem opravljanju dela.

03 Usposabljanje05 03 Usposabljanje06

Nenehno usposabljanje je nujno tudi zaradi utrjevanja samozavesti in zaupanja službenih konj v policiste konjenike, ki jih vodijo. Prav zaupanje med policistom konjenikom in službenim konjem je eden ključnih pogojev za uspešno izvajanje nalog.