POLICIJSKA POSTAJA NOVO MESTO,  (07) 332 74 00

Vodja policijskega okoliša Policijski okoliš
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  KS Novo mesto - Center, KS Mestne njive, KS Majde Šilc
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  KS Bršljin, KS Prečna, KS Ločna - Mačkovec
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Občina Šmarješke Toplice, KS Otočec, KS Gornje Karteljevo
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  KS Drska, KS Kandija – Grm
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  KS Šmihel, KS Regrča vas, KS Birčna vas, KS Podgrad, KS Gotna vas
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Občina Mirna Peč, KS Bučna vas
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  KS Žabja vas, KS Mali Slatnik, KS Stopiče, KS Gabrje, KS Dolž, KS Velike Brusnice

 

POLICIJSKA POSTAJA DOLENJSKE TOPLICE,  (07) 384 38 90 

Vodja policijskega okoliša Policijski okoliš
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Občina Dolenjske Toplice, Občina Straža, KS Uršna sela
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Občina Žužemberk

 

POLICIJSKA POSTAJA ŠENTJERNEJ,  (07) 373 13 80

Vodja policijskega okoliša Policijski okoliš
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Občina Šentjernej
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Občina Škocjan

 

POLICIJSKA POSTAJA ČRNOMELJ,  (07) 356 66 00

Vodja policijskega okoliša Policijski okoliš
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. KS Vinica, KS Sinji vrh, KS Stari trg, KS Adlešiči, KS Griblje
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. Občina Semič, KS Petrova vas
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

KS Črnomelj, KS Kanižarica, KS Dobliče, KS Butoraj, KS Talčji vrh, KS Dragatuš, KS Tribuče, KS Butoraj, naselje Lokve (del KS Petrova vas)

 

POLICIJSKA POSTAJA METLIKA,  (07) 363 72 50

Vodja policijskega okoliša Policijski okoliš
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. KS Metlika, KS Podzemelj, KS Dobravice, KS Gradec
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. KS Rosalnice, KS Božakovo, KS Drašiči, KS Radovica, KS Jugorje, KS Suhor, KS Lokvica, KS Grabrovec

 

POLICIJSKA POSTAJA TREBNJE,  (07) 346 27 00 

Vodja policijskega okoliša Policijski okoliš
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  KS Velika Loka, KS Šentlovrenc, KS Veliki Gaber, KS Sela pri Šumberku, KS Račje Selo, KS Čatež
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  KS Trebnje, KS Štefan, KS Knežja vas, KS Dobrnič, KS Svetinje, KS Dolenja Nemška vas
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Občina Mirna, Občina Mokronog - Trebelno, Občina Šentrupert

 

 

POLICIJSKA POSTAJA BREŽICE,  (07) 466 03 00

Vodja policijskega okoliša Policijski okoliš
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  KS Cerklje ob Krki, KS Krška vas, KS Čatež ob Savi, KS Skopice, KS Velike Malence, KS Jesenice na Dolenjskem, KS Velika Dolina
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  KS Brežice, KS Bukošek, KS Šentlenart
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  KS Artiče, KS Sromlje, KS Globoko, KS Pišece, KS Pečice
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  KS Dobova, KS Kapele, KS Bizeljsko

 

POLICIJSKA POSTAJA KRŠKO,  (07) 492 94 00

Vodja policijskega okoliša Policijski okoliš
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Kostanjevica na Krki, Podbočje, Veliki podlog
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Brestanica, Rožno - Presladol, Senovo, Koprivnica
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Krško, Gora, Dolenja vas, Zdole
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  Leskovec pri Krškem, Krško polje, Senuše, Raka, Veliki Trn

 

POLICIJSKA POSTAJA SEVNICA,  (07) 816 18 00

Vodja policijskega okoliša Policijski okoliš
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  KS Sevnica, KS Boštanj
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  KS Tržišče, KS Krmelj, KS Šentjanž, KS Studenec, KS Primož, KS Bučka
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  KS Loka pri Zidanem mostu, KS Zabukovje, KS Dolnje Brezovo, KS Blanca