Sorodne objave

Galerija 18. marec 2022
 

IMG 5935Naloge

 • Enota opravlja naloge v zvezi s protiterorističnim delovanjem, sodeluje pri prijetju storilcev hujših kaznivih dejanj, pri varovanju najvišjih domačih in tujih državnih predstavnikov, varovanju določenih objektov, sodeluje pri delovanju policije ob hujših elementarnih in drugih nesrečah,
 • skrbi za ustrezno usposabljanje in izpopolnjevanje pripadnikov specialne enote ter pomaga pri usposabljanju drugih policijskih enot, ministrstva za notranje zadeve ter drugih državnih organov,
 • skrbi za vzdrževanje materialno-tehničnih sredstev in opreme enote,
 • opravlja druge naloge, ki jih odredi generalni direktor policije ali oseba, ki jo ta pooblasti.

Organiziranost

Oddelek za operativno delovanje zagotavlja neposredno operativno in interventno izvajanje nalog na področjih:

 • ekstremnih oblik nasilja,
 • terorizma,
 • ugrabitev,
 • zajetij talcev,
 • drugih varnostnih dogodkov z visoko stopnjo ogroženosti sodelujočih. 

Oddelek za operativno podporo opravlja naloge na področjih:

 • strokovne in logistične podpore policistom specialne enote pri izvajanju operativnih nalog SE,
 • usposabljanja in izpopolnjevanja. 

Oddelek za protibombno zaščito opravlja naloge na področjih:

 • operativnega interventnega in neposrednega izvajanja nalog protibombne zaščite, pirotehničnih in protibombnih pregledov ter bombnih preiskav;
 • izdelave strokovnih mnenj;
 • hrambe in skladiščenja zaseženih eksplozivnih sredstev in snovi ter njihovega strokovnega uničevanja.

Številne specialnosti znotraj enote

Člani Specialne enote so del različnih operativnih skupin, v katerih sta medsebojno zaupanje in občutek za timsko delo še kako pomembna, obenem pa vsaka zase deluje kot dobro naoljen mehanizem. Tako so posebno usposobljeni policisti organizirani še v skupine za posamezne specialnosti, med katerimi so:

 • vdiralci (specialisti za omogočanje vstopov v objekte),
 • ostrostrelci (posebno izurjeni za maskiranje, opazovanje, zbiranje informacij in delovanje s specialističnim orožjem),
 • alpinisti – jamarji (specialisti za delo na višini in v globini, kot so naloge v gorah in jamah, spuščanje in vzpenjanje po različnih objektih, delo s helikopterjem),
 • vodniki službenih psov (obvladajo delo s službenimi psi Specialne enote),
 • vozniki specialnih vozil (usposobljeni za vožnjo različnih specialnih vozil, kot so oklepna vozila),
 • reševalci oziroma mediki (specialisti, usposobljeni za nudenje nujne pomoči iz bojne medicine) in
 • potapljači (policisti, usposobljeni za potapljaštvo in taktiko dela pod vodo in na njej).