Sorodne objave

Kam po pomoč? 8. marec 2023
 

Razlogi za njihovo nasilno vedenje in ravnanje so različni.

3

Kadar so nasilneži otroci in mladostniki

Nekateri viri navajajo, da so tendence nasilnega ravnanja lahko prisotne že pri majhnem otroku. Nekateri otroci lahko s svojim ravnanjem nadaljujejo v obdobju mladostništva in kasneje tudi kot odrasli.

Zakaj je otrok ali mladostnik nasilen do vrstnikov?

Lahko:

  • je to način reševanja problemov, ki se ga je naučil in ga prevzel kot vzorec ravnanja,
  • je sam žrtev nasilja v svoji družini,
  • je sam žrtev nasilja drugega vrstnika ali skupine vrstnikov,
  • se poskuša na ta način postaviti in si pridobiti pomembno mesto v skupini ...

Pomembno je, da se starši takoj odzovejo, ko so obveščeni, da njihov otrok kaže znake agresivnega vedenja,
in poiščejo pomoč pri strokovnjakih!


Razlogi, ki pogosto privedejo do nasilja nad vrstniki

Policija pri obravnavi različnih primerov ugotavlja, da so najpogostejši razlogi, ki privedejo do nasilja, nesprejemanje drugačnosti (na primer zaradi narodnostne/etnične, verske ali druge pripadnosti, osebnostnih značilnosti oziroma okoliščin, družinskih značilnosti ...), zavist zaradi osebnostnih okoliščin (npr. boljšega stila oblačenja) in nesprejemanje različnih stališč. Ob tem pa se kot dodaten vzrok pojavlja potreba po dokazovanju posameznikov v skupini.

V veliki večini primerov sta motiva za medvrstniško nasilje koristoljubje in/ali osebna uveljavitev

Ko je motiv koristoljubje, storilec žrtev izsiljuje za denar oziroma neke dobrine. Ko pa je motiv osebna uveljavitev, pa gre v večini primerov za dejanja, ko se posamezniki postavljajo nad druge z namenom, da se dokažejo okolici oz. svoji skupini. Pri tem navadno izbirajo žrtve, ki prihajajo iz ranljivejših družbenih skupin.

Kdo pa so žrtve medvrstniškega nasilja?

Žrtve so ponavadi otroci in mladostniki, ki so na določen način drugačni, bodisi zaradi svojega videza, postave, šolskega uspeha/neuspeha, svojega imena, narodnosti ... Bolj ranljivi za nasilje so otroci in mladostniki, ki se ne znajo in ne zmorejo postaviti zase ...

Povezane vsebine

Nasilje nad vrstniki
Policija za otroke