Sorodne objave

 

Sektor je pristojen za področje javnega reda in miru ter varovanja življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi.

Tako organizira, spremlja, nadzoruje in po potrebi usklajuje delo operativnih enot ter jim zagotavlja strokovno pomoč pri vzdrževanju javnega reda in miru; izvajanju predpisov o orožju in eksplozivih, javnem zbiranju in združevanju ljudi, prijavljanju in odjavljanju bivališča, izvajanju predpisov o zasebnem varovanju in detektivski dejavnosti. Analizira in ocenjuje policijsko delo na področju splošne varnosti ljudi in premoženja, in sicer na letališčih, v pristaniščih in na kopališčih, morju in notranjih vodah, v gorah in na smučiščih ter na železnici. Opravlja naloge v zvezi s samomori, nenadnimi smrtmi, delovnimi nesrečami, utopitvami, iskalnimi akcijami, naravnimi in drugimi nesrečami, požari ter naloge za varstvo okolja in varnost jedrskih objektov.

Poleg navedenega sektor vodi, usposablja, spremlja in ocenjuje uspešnost dela posebne policijske enote (PPE). Usklajuje delo pri uporabi službenih konj v policiji ter skrbi za usposabljanje policistov konjenikov in policistov vodnikov službenih psov.

Na svojem delovnem področju pripravlja ali sodeluje pri pripravljanju predpisov in strokovnih navodil, načrtovanju ukrepov ter pri izpopolnjevanju taktike in metod policijskega dela. Pri delu sodeluje z drugimi državnimi organi, tujimi varnostnimi organi in institucijami in mednarodnimi organizacijami. Sektor sodeluje tudi pri obdelavi podatkov in pripravi računalniških aplikacij ter pri posredovanju podatkov z navedenih delovnih področij javnosti.

Oddelek za javni red in mir

Oddelek opravlja naloge na področjih:

 • prijavno-odjavne službe in osebnih stanj državljanov,
 • javnih shodov in prireditev ter drugih zbiranj,
 • najdenih stvari,
 • javnega reda in miru,
 • nasilja v družini,
 • delovanja posebne policijske enote

Oddelek za splošno varnost in varnostno načrtovanje

Oddelek opravlja naloge na področjih:

 • varstva okolja,
 • zasebnovarnostnih storitev,
 • jedrske varnosti,
 • orožja in eksplozivnih snovi,
 • dela policije v večetničnih skupnostih,
 • asistenc,
 • dela na črno,
 • uporabe službenih živali,
 • delovanja ob naravnih nesrečah in ekoloških katastrofah,
 • delovanja ob krizi, izrednem stanju in vojni,
 • delovanja pomožne policije.

 Sodeluje z ministrstvom za notranje zadeve na področjih:

 • usklajenega delovanja policije s silami za zaščito in reševanje ter vojaškimi in civilnimi strukturami;
 • kriznega upravljanja in kritične infrastrukture.

Delovno področje

Zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja