Sorodne objave

 

Sektor splošne policije opravlja naloge na področjih delovanja Posebne policijske enote (PPE), javnega reda in miru ter splošne varnosti in varnostnega načrtovanja. Z ministrstvom za notranje zadeve pa sodeluje na področjih usklajenega delovanja policije s silami za zaščito in reševanje ter vojaškimi in civilnimi strukturami, kriznega upravljanja in kritične infrastrukture ter zasebnega varovanja in občinskih redarstev. V sektorju sta organizirana dva oddelka.

Oddelek za javni red in mir

Oddelek opravlja naloge na naslednjih področjih:

 • zagotavljanje policijske asistence
 • varnostne akcije in poostreni nadzori
 • prijava in odjava gostov
 • prekrški nasilja v družini in zaščita žrtev
 • poletna in zimska turistična sezona
 • delo na črno
 • varnost na smučiščih in varstvo pred utopitvami
 • večetnične skupnosti in marginalne skupine
 • sodelovanje z občinskim redarstvom
 • zasebno varovanje
 • javna zbiranja
 • sodelovanje z domačimi in tujimi športnimi informacijskimi točkami (ang. National football information point – NFIP) ter spoterstvo

Oddelek za splošno varnost in varnostno načrtovanje

Oddelek opravlja naloge na naslednjih področjih:

 • prekrški, povezani s prepovedanimi drogami
 • izvajanje nalog s službenimi živalmi
 • preverjanje predkaznovanosti oseb za prekrške
 • nevarne snovi, eksplozivi in pirotehnika
 • prekrški, povezani z orožjem
 • najdeni predmeti
 • delo policije na železnici
 • jedrska varnost in varovanje jedrskih objektov
 • civilno-vojaško sodelovanje
 • obrambne priprave in varnostno-obrambno načrtovanje
 • strategija delovanja policije v vojnem in izrednem stanju
 • zaščita in reševanje
 • pogrešane osebe in iskalne akcije
 • delovanje policije ob naravnih in drugih nesrečah
 • varnostno-obrambne priprave policije
 • pomožna policija
 • varnost kritične infrastrukture

Delovno področje

Zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja