Sorodne objave

 

unmiset east timorV slovenski policiji se zavedamo, da je prizadevanje za mir nujno, če želimo ohraniti civiliziranost. Mir naj bo naša trajna vrednota in vsakdanja stvarnost, grozote vojn in njihove posledice naj nam bodo le v opomin.

Zato smo se že leta 1997 začeli udejstvovati v mednarodnih civilnih misijah (MCM), kjer pod okriljem različnih mednarodnih organizacij na številnih kriznih območjih po svetu opravljamo zahtevne naloge, ki prispevajo k večji regionalni in globalni varnosti.

Poslanstvo in vizija sodelovanja slovenske policije v mednarodnih civilnih misijah

Slovenija je z mednarodnim priznanjem ter članstvom v Organizaciji združenih narodov, v Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi ter v Evropski uniji prevzela soodgovornost za zagotavljanje svetovnega miru. Slovenska policija aktivno prispeva k skupnim naporom EU pri oblikovanju skupne evropske varnostne in obrambne politike. Tudi nacionalna varnostna politika Slovenije daje prednost nenasilnemu reševanju mednarodnih konfliktov in obsoja uporabo sile, namenjene ogrožanju svobode in varnosti drugih držav.

Dosedanje sodelovanje slovenske policije v misijah

Slovenska policija sodeluje v mirovnih in drugih mednarodnih misijah že več kot dvajset let. Od začetka, ko je bil oktobra 1997 v mednarodno civilno misijo MAPE v Albanijo napoten prvi slovenski policist, do sedaj so slovenski policisti sodelovali že v številnih misijah v različnih državah.

Naloge slovenskih policistov v misijah

Delo policistov v današnjih MCM vključuje različne vsebinske aktivnosti, kot so humanitarna pomoč tamkajšnjemu prebivalstvu, pomoč pri izvedbi volitev, pri vzpostavljanju pravne države in demokratičnih institucij, demilitarizaciji, demobilizaciji in reintegraciji pripadnikov vojskujočih se strani, pomoč pri vzpostavitvi nove administracije, vojske, lokalne policije ter sodelovanje pri njihovem usposabljanju ipd.

Napotitev in priprave na misijo

Policija danes uporablja osnovni program usposabljanja, ki je sinteza programov usposabljanja Organizacije združenih narodov, Evropske unije ter Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi in velja za enega boljših v svetu. Sektor za mednarodne policijske operacije je leta 2010 prejel certifikat OZN za osnovno usposabljanje policistov mirovnikov.

Zakonska podlaga za sodelovanje v misijah

Osnovno pravno podlago za sodelovanje slovenske policije v MCM predstavljajo Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije, Zakon o organiziranosti in delu v policiji ter Zakon o nalogah in pooblastilih policije, napotitve v konkretne operacije pa imajo podlago v posamičnih sklepih Vlade RS.

Stroški sodelovanja v misijah

Stroški sodelovanja slovenskih policistov v mirovnih in drugih mednarodnih misijah se razlikujejo od misije do misije. Na višino izdatkov vpliva več dejavnikov.

Povezane vsebine

Sektor za mednarodne policijske operacije

Slovenska policija v mednarodnih civilnih misijah 1997-2007 (brošura ob 10-letnici sodelovanja v MCM)

29. maj, svetovni dan pripadnikov mirovnih misij