slovenija pu kpObmočje Policijske uprave Koper meji z območji PU Ljubljana in PU Nova Gorica.

1. junija 2011 sta se združili PU Koper in PU Postojna. Skupna uprava danes obsega šest upravnih enot, in sicer Koper, Izola, Piran, Sežana, Postojna, Ilirska Bistrica. Območje, ki obsega 2017,8 km2, je razdeljeno na 11 občin, v katerih živi okoli 153.000 prebivalcev.

Območje PU Koper meji z dvema državama, in sicer z Republiko Italijo in Republiko Hrvaško. Dolžina državne meje s Hrvaško je 129 km, meje z Italijo pa 60 km. Morske meje z Italijo je 28.9 km, s Hrvaško pa 18,5 km. Obala je dolga 46,6 km. Na tem območju je 80 km avtocest in 16 km hitre ceste.

Na območju PU Koper deluje 7 splošnih policijskih postaj, in sicer Piran, Izola, Koper, Sežana, Kozina, Postojna in Ilirska Bistrica. Za prometno varnost na tem območju skrbi Postaja prometne policije Koper. Na koprski policijski upravi delujejo še Policijska postaja vodnikov službenih psov Koper, Policijska postaja za izravnalne ukrepe Koper in Postaja pomorske policije Koper.