Sorodne objave

 

Enota, zadolžena za področje varovanja oseb in objektov, je že od leta 1991 Center za varovanje in zaščito, ki deluje v okviru Generalne policijske uprave. V njem so zaposleni pretežno policisti specialisti – varnostniki, ki poleg vsakodnevnih nalog, kot so varovanja slovenskih državnikov in za državo pomembnih objektov, na leto opravijo še vsaj 70 varovanj tujih varovanih oseb, ki so na obisku v Sloveniji. Center (po pooblastilu generalnega direktorja policije) vodi Franc ŠEŠERKO.

Naloge centra

Center za varovanje in zaščito deluje v okviru Generalne policijske uprave in opravlja naloge na področju preventivnega, operativnega, tehničnega in fizičnega varovanja oseb in objektov. Njegova osnovna naloga je varovanje varovanih oseb in objektov pred vsemi oblikami ogrožanja. Center:

 • načrtuje, organizira, koordinira, usmerja, vodi in nadzira varovanje določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija,
 • izvaja varnostno preverjanje in vodi akreditacijski postopek,
 • pripravlja predpise s svojega delovnega področja,
 • sodeluje s protokolom Republike Slovenije, kabineti varovanih oseb, DKP-ji, javnimi zavodi in agencijami, lokalnimi skupnostmi, javnimi ustanovami, drugimi zasebnimi in javnimi organizacijami ter tujimi varnostnimi organi.

Osebe in objekti, ki jih varuje policije

Osnovna naloga centra je, da v skladu z Uredbo o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija varuje pred vsemi grožnjami naslednje osebe in objekte:

 • šefa tuje države ali člana kolektivnega telesa, ki po ustavi tuje države opravlja funkcijo šefa tuje države, na obisku v Republiki Sloveniji,
 • predsednika Republike Slovenije in predsednika Vlade Republike Slovenije ter njune zakonce,
 • predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, ministra za zunanje zadeve, ministra za obrambo in ministra za notranje zadeve,
 • podpredsednika Vlade Repubilke Slovenije,
 • predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ostale ministre, generalnega državnega tožilca in direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, generalnega direktorja policije, bivšega predsednika republike, bivšega predsednika vlade,
 • predsedniške kandidate, ki jih varuje od potrditve kandidatur do uradne razglasitve izida volitev Državne volilne komisije,
 • najvišje predstavnike Evropske unije, tujih držav in mednarodnih organizacij, kadar so na obisku v Republiki Sloveniji,
 • objekte in okoliše, v katerih je sedež predsednika Republike Slovenije, Vlade Republike Slovenije, Državnega zbora Republike Slovenije in ministrstva za notranje zadeve,
 • stanovanjske objekte določenih varovanih oseb,
 • objekte in okoliše objektov, v katerih so prostori diplomatskih predstavništev in konzulatov ter mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji,
 • prostore posebnega pomena ob posebnih protokolarnih dogodkih in aktivnostih državnega pomena,
 • po odredbi generalnega direktorja policije tudi druge državne funkcionarje, če je zaradi opravljanja njihove funkcije resno ogroženo njihovo življenje ali osebna varnost, ter druge pomembne tuje osebnosti.

Organiziranost

Oddelek za osebno varovanje

Oddelek za varovanje objektov
   - Referat za notranje varovanje objektov
   - Referat za zunanje varovanje objektov

Oddelek za preventivno-operativno varovanje in dežurstvo

Oddelek za operativno podporo

Oddelek za osebno varovanje načrtuje, organizira, koordinira, usmerja, vodi, izvaja in nadzira izvajanje varovanja določenih varovanih oseb.

Oddelek za varovanje objektov načrtuje, organizira, koordinira, usmerja, vodi in nadzira varovanje objektov in okolišev objektov. Oddelek ima dva referata. Referat za notranje varovanje objektov izvaja notranje varovanje varovanih objektov. Referat za zunanje varovanje objektov izvaja zunanje varovanje varovanih objektov in opravlja naloge prekrškovnega organa.

Oddelek za preventivno-operativno varovanje in dežurstvo

 • Načrtuje, organizira, koordinira, usmerja, vodi, izvaja in nadzira izvajanje preventivnega varovanja določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov,
 • načrtuje, organizira, koordinira, usmerja, vodi, izvaja in nadzira izvajanje operativnega varovanja določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov,
 • upravlja varnostno območje,
 • zagotavlja sistem obveščanja in poročanja.

Oddelek za operativno podporo

 • Načrtuje, organizira, koordinira, usmerja, vodi, izvaja in nadzira izvajanje tehničnega varovanja in zagotavlja operativno podporo pri varovanju oseb in objektov.
 • načrtuje, organizira in zagotavlja strokovno ter logistično pomoč policistom CVZ pri opravljanju operativnih nalog CVZ,
 • načrtuje, organizira in izvaja usposabljanja in izpopolnjevanja.

Povezane vsebine

Varovanje oseb in objektov

 

logo cvzKontakt

Generalna policijska uprava
Center za varovanje in zaščito
Ulica Jožeta Jame 8
1000 Ljubljana

+ 386 01 30 86 100
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.