Sorodne objave

 


V letu 2023 je bilo na telefonskih centralah Policijskih uprav zabeleženo 533.662 klicev na interventno številko 113. Interventnih dogodkov, torej takšnih, ki zahtevajo prihod policije na kraj dogodka, je bilo 215.985, od tega nujnih interventnih dogodkov 5.642 oziroma 2,6 %  vseh interventnih dogodkov.

Med nujne dogodke sodijo vsi zapisi iz dnevnika dogodkov OKC PU, ki se nanašajo na dogodek, ko:

  • je neposredno ogroženo življenje,
  • se uporablja nasilje oziroma smo ob sprejemu klica ocenili, da gre za resno grožnjo,
  • je napaden policist oziroma potrebuje pomoč,
  • so naznanjena pripravljalna dejanja za izvršitev kaznivega dejanja oziroma se kaznivo dejanje že izvršuje in bi storilec kaznivega dejanja lahko pobegnil,
  • se je zgodila prometna nesreča s hudimi telesnimi poškodbami ali prometna nesreča, ki ogroža varnost drugih udeležencev v prometu in vodja izmene presodi, da dogodek zahteva takojšno policijsko intervencijo.


Število telefonskih klicev in interventnih dogodkov na interventno številko policije 113 po posameznih operativno-komunikacijskih centrih policijskih uprav v letu 2023

Policijska uprava Interventni dogodki
Ostali klici na 113
Vsi klici na 113
Celje 26.641 44.844 71.485
Koper 21.338 32.845 54.183
Kranj 15.914 18.318 34.232
Ljubljana 68.889 98.663 167.552
Maribor 33.593 50.689 84.282
Murska Sobota 13.591 16.278 29.869
Nova Gorica 10.189 24.353 34.542
Novo mesto 25.830 31.687 57.517
Slovenija 215.985 317.677 533.662
Delež klicev 40,5% 59,5% 100%


Vendar občani na številko 113 ne pokličejo samo takrat, ko potrebujejo policijsko intervencijo. Interventno številko policije 113 zavrtijo tudi v primerih, ko potrebujejo le neko splošno informacijo (na primer, kakšne so razmere na cestah ali na mejnih prehodih, za katere države potrebujejo vstopno vizo in podobno) ali pa gre celo za provokacijo. To so za policijo tako imenovani "prazni klici". V primeru teh klicev policija opravlja še preventivno in storitveno dejavnost. Tudi tuja raziskava je pokazala, da na čisto policijsko dejavnost odpade le 20 % policijskega dela, ostalih 80 % pa v tako imenovano storitveno dejavnost.


Struktura klicev na interventno številko policije 113

graf 1 - interventni dogodki 40,5%, ostali klici 59,5%

Delež interventnih dogodkov v primerjavi z vsemi klici se v desetletnem obdobju giblje od 35,1% do 40,5%. Iz teh številk izhaja, da približno dve tretjini občanov kliče policijo zaradi raznih informacij in nasvetov, nekaj je tudi pomot in provokacij. Lahko rečemo, da operativno-komunikacijski centri posredno opravljajo tudi preventivno policijsko delo, kar pomeni, da posredujejo koristne nasvete klicateljem ali pa jih odvrnejo od katerega od negativnih dejanj.


Delež zapisov v Dnevnik dogodkov OKC (DDOKC) med posameznimi PU v letu 2023

delež dogodkov med posameznimi PU v letu 2023

Povprečni čas zvonjenja

Že peto leto na interventni številki 113 merimo povprečni čas zvonjenja. Čas se meri od trenutka, ko na sprejemnem mestu prične zvoniti telefon do trenutka, ko je klic sprejet. V letu 2023 je bil povprečni čas zvonjenja na ravni celotne države 7,1 sekund.

graf 2 - povprečni čas zvonenja po OKC

Sprejeti klici v prvih dvanajstih sekundah

Poleg meritev povprečnega časa zvonjenja merimo tudi odstotek klicev, ki so bili na delovnih mestih za sprejem klicev na interventno številko 113 sprejeti v prvih dvanajstih sekundah. V letu 2023 je bil odstotek takih klicev 87,7 %.

klici2023 3

Število interventnih dogodkov na interventno številko policije 113 v letih 2014 - 2023

graf 4 - število interventnih dogodkov v letih 2014-2023

Primerjava rasti števila vseh klicev na interventno številko policije 113 in interventnih dogodkov v letih 2014 – 2023

graf 5 - primerjava števila interventnih dogodkov in klicev na 113

Reakcijski čas policijskih sil

Reakcijski čas je čas od občanovega klica na interventno številko policije 113, ki ga sprejme policist operativno-komunikacijskega centra policijske uprave, do prihoda policijske patrulje, kriminalistične ogledne skupine oziroma druge pristojne službe na kraj interventnega dogodka, dejanja ali pojava. Hitrost ukrepanja policije je povezana tudi s časom, ki ga porabi policijska patrulja, da pride na kraj interventnega dogodka. Operativno-komunikacijski center regijske policijske uprave lahko s svojim delom vpliva na skrajšanje časa od sprejema telefonskega klica na interventno številko policije 113 do napotitve patrulje na kraj dogodka.

Povprečni reakcijski čas policije v letu 2023, za celotno območje Slovenije, znaša za nujne interventne dogodke 12 minut 4 sekunde.


Reakcijski časi po posameznih operativno-komunikacijskih centrih regijske policijske uprave za nujne interventne dogodke v primerjavi s preteklim letom

graf 6 - reakcijski časi po OKC, primerjava s preteklim letom

Reakcijski časi za nujne interventne dogodke po posameznih operativno-komunikacijskih centrih regijskih policijskih uprav za obdobje zadnjih deset let

graf 7 - reakcijski čas po OKC za obdobje zadnjih 10 let