Sorodne objave

 

V Evropski uniji veljajo enotni pogoji štetja kratkotrajnega bivanja v vseh državah članicah. Evropska komisija je zato razvila t. i. schengenski kalkulator, ki je dostopen na spletu. Z njegovo pomočjo lahko državljani tretjih držav preprosteje načrtujejo in preračunajo svoje kratkotrajno bivanje na območju držav članic EU.

Schengenski kalkulator je objavljen na spletni strani Evropske komisije:

Schengenski kalkulator (ang. Short-stay Visa Calculator)

Navodila za uporabo schengenskega kalkulatorja (v angleškem jeziku)

Kalkulator je namenjen splošni uporabi, na voljo je tako policiji, upravnim organom, organom, pristojnim za izdajo vizumov, kot tudi državljanom tretjih držav za preračunavanje ali načrtovanje kratkotrajnega bivanja na območju držav članic. Za kratkotrajno bivanje se šteje bivanje, ki ni daljše od 90 dni v katerem koli obdobju 180 dni. Kratkotrajno bivanje zajema vsak dan bivanja v zadnjem 180-dnevnem obdobju.

Uporabnik v kalkulator vnese datume vstopnih in izstopnih žigov iz potne listine ter z izračunom ugotovi, koliko časa je bival na območju držav članic oz. koliko časa lahko v teh državah ostane. Vnos podatkov o vstopih in izstopih se vnaša v formatu dd/mm/ll (dan/mesec/leto), pri čemer datumov pred 22. 4. 2013 ni mogoče vnesti zaradi zakonskih omejitev.

Opozarjamo, da je schengenski kalkulator le pripomoček za lažje ugotavljanje dolžine kratkotrajnega bivanja. Končna odločitev o kratkotrajnem bivanju je v pristojnosti pooblaščenih organov.