slovenija pu mbObmočje, ki ga pokriva PU Maribor, obsega severovzhodne predele Slovenije in meri 2.167,78 km2. Na severu meji z Republiko Avstrijo, na zahodu z občino Radlje ob Dravi (PU Celje), na jugu z občinama Slovenske Konjice in Šmarje pri Jelšah (PU Celje), na jugovzhodnem predelu na občini Ljutomer in Gornja Radgona (PU Murska Sobota) ter na Republiko Hrvaško.

Severna meja z Republiko Avstrijo je dolga 50 km.

Južna meja z Republiko Hrvaško je dolga 90 km, promet poteka čez osem mejnih prehodov.

V naravno geografskem pogledu obsega območje, ki ga pokriva PU Maribor, dve povsem različni pokrajinski enoti, in sicer hribovito gorski in gozdnati svet Pohorja in Kozjaka na zahodu, ki ju loči reka Drava z Dravsko dolino, in gričevnati svet Slovenskih goric in Haloz z nadmorskimi višinami 300 do 400 m in relativnimi višinami 60 do 120 m na vzhodu. Vmes sta večji ravninski ploskvi, Dravsko in Ptujsko polje.

Na območju, ki ga pokriva PU Maribor, živi 310.743 prebivalcev (popis prebivalstva 2002), ki so zaposleni pretežno v industriji in drugih gospodarskih panogah. Večja mesta na tem območju so: Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica in Ormož. Za obvladovanje varnostnih razmer na območju PU Maribor deluje 14 policijskih postaj in 11 policijskih pisarn.

pp pumb

 Predstavitev Policijske uprave Maribor (wmv format, 77 MB)