Sorodne objave

 

Kriminalistična policija je specializirana služba za boj proti kriminalu. Na vrhu je uprava kriminalistične policije, ki s pomočjo svojih sektorjev vodi, koordinira, spremlja, analizira in ocenjuje stanje na področju kaznivih dejanj. S sodnimi in drugimi državnimi organi ter pristojnimi organi v tujini skrbi za učinkovito in zakonito opravljanje nalog na različnih področjih kriminalitete. Direktor uprave je Damjan PETRIČ, mag.

Uprava kriminalistične policije poleg tistih nalog, ki jih opravljajo notranje organizacijske enote, opravlja še naslednje skupne naloge:

  • koordinira preventivno dejavnost,
  • načrtuje in predlaga organizacijske spremembe, razvoj in uresničevanje razvojnih projektov,
  • koordinira potrebe in programe za kriminalistično usposabljanje in kadre,
  • načrtuje in predlaga kriminalistično materialno-tehnično opremo in finance,
  • sodeluje pri usposabljanjih za izvajanje policijskih pooblastil pri preiskovanju kriminalitete,
  • druge naloge, ki ne pomenijo neposrednega preiskovanja kriminalitete.

Organiziranost

Sektor za organizirano kriminaliteto

          Oddelek za prepovedane droge
          Oddelek za terorizem in ekstremno nasilje
          Oddelek za kriminalne združbe

Sektor za splošno kriminaliteto

          Oddelek za premoženjsko kriminaliteto
          Oddelek za krvne in seksualne delikte
          Oddelek za mladoletniško kriminaliteto

Sektor za gospodarsko kriminaliteto

Oddelek za finančno kriminaliteto in pranje denarja
Oddelek za poslovni in javni sektor
Oddelek za korupcijo

Sektor za posebne naloge

Oddelek za tajno delovanje
Oddelek za tajno opazovanje I
Oddelek za tajno opazovanje II
Oddelek za specialno tehniko
Oddelek za zaščito prič
Oddelek za operativne informacijsko-komunikacijske tehnologije

Sektor za mednarodno policijsko sodelovanje

Nacionalni urad SIRENE
Oddelek za mednarodno operativo (Nacionalna enota Europola, Nacionalni centralni biro Interpola Ljubljana)
Oddelek za ocenjevanje varnostnih tveganj in operativno podporo
Oddelek za ciljno iskanje oseb

Center za kriminalistično obveščevalno dejavnost

Oddelek za delo z informatorji

Center za računalniško preiskovanje

Nacionalni preiskovalni urad

Povezane vsebine

Odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj