Sorodne objave

 

Naloge policistov konjenikov so podobne nalogam drugih policistov, ki opravljajo svoje delo peš ali z motornimi vozili. Razlike so predvsem v načinu in krajih opravljanja nalog.

02 Nalogei0202 Nalogei01Ljubljanski in mariborski policisti konjeniki opravljajo naloge na območju PU Ljubljana in Maribor, po potrebi pa tudi na drugih območjih v Sloveniji. Konji večino dela opravijo v Ljubljani, saj sta prav tu koncentracija in poseljenost prebivalstva največji, največ pa je tudi ustanov, diplomatsko-konzularnih predstavništev in drugih pomembnih institucij.

Najpomembnejše in najpogostejše naloge policistov konjenikov so povezane z varovanjem vseh vrst javnih zbiranj (prireditve, shodi), kjer je pričakovati množično kršenje javnega reda in miru. Službeni konji so izvrstni pomočniki, ki na preventivnih akcijah policije vedno očarajo obiskovalce, še posebej otroke, hkrati pa lahko te živali na ukaz postanejo izredno učinkovito prisilno sredstvo.

Policisti konjeniki so najbolj učinkoviti ravno pri javnih zbiranjih, kjer je veliko ljudi, saj so opaznejši, policist pa ima s konja tudi boljši pregled nad dogajanjem. Konj vidi v zornem kotu 300 - 320 stopinj, sliši pa 20-krat bolje od človeka. Zaradi teh značilnosti veliko prej zazna spremembe v okolici kot pa njegov jezdec. Posredovanje v množici je najtežje, saj zahteva popolno obvladovanje konja, zakonit  in korekten postopek ter profesionalen odnos do državljanov.

02 Nalogei03 02 Nalogei04


02 Nalogei05Poleg tega policisti konjeniki izvajajo preventivne naloge na krajih, kjer so pogostejša kazniva dejanja, v mestnem prometu ter na površinah ali poteh, kjer promet vozil ni dovoljen. Policisti konjeniki so vsakdanji pojav na ljubljanskih ulicah, v parkih in na pešpoteh, ki so priljubljena sprehajališča Ljubljančanov. V preteklosti so bile samotne poti na Rožniku nepriljubljene, zaradi pogoste in načrtne navzočnosti policistov konjenikov pa so ponovno postale varne. Podobno stanje je tudi v Mariboru, kjer so policisti konjeniki pomemben člen pri zagotavljanju varnosti v mestu in njegovi okolici.

Delo policistov konjenikov je pomembno tudi takrat, ko vozniki motornih vozil uporabljajo površine, ki so namenjene izključno pešcem, saj navzočnost konjeniške patrulje hitro prežene kršitelje. S tem policisti konjeniki prispevajo tudi k ohranjanju naravnih lepot. Tako konjeniške patrulje na Veliki, Mali ali Gojški planini, pa tudi na območju Pohorja in drugih predelih Slovenije, nadzorujejo ceste, na katerih je zaradi območja narodnega parka promet z vozili prepovedan, kar pa ne ustavi posameznih "planincev", ki se pripeljejo prav do planinskih koč.

02 Nalogei06Konji so zaradi svojih fizičnih lastnostih in odlične mobilnosti nepogrešljivi tudi kot pomoč drugim policistom na zahtevnih terenih, kot so gozdovi in obrežja rek, pri širših blokadah, pri načrtovanih akcijah za iskanje oseb in prijetje storilcev kaznivih dejanj ter za iskanje nasadov konoplje. Pomembni so tudi pri pregledovanju in nadzorovanju območja ob večjih naravnih in drugih nesrečah.

Med pomembnejšimi je tudi delo na državni meji, zlasti na območjih, na katerih je vožnja z vozili otežena ali pa so celo neprevozna. Njihove naloge na državni meji so usmerjene predvsem v preprečevanje vstopa nezakonitih priseljencev ter vnosa prepovedanih drog in orožja zunaj mejnih prehodov.