Sorodne objave

 

Za še učinkovitejšo obravnavo in pregon najresnejših in najzapletenejših oblik gospodarske, korupcijske, organizirane in druge kriminalitete je bil v okviru kriminalistične policije leta 2010 ustanovljen Nacionalni preiskovalni urad.

Organiziran je kot specializirana kriminalistična preiskovalna enota znotraj Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi. Pri delu se povezuje z enotami na regionalni in lokalni ravni, s katerimi si izmenjuje operativne informacije in jim pomaga.

Zadolžen je za posebne primere odkrivanja in preiskovanja zahtevnih kaznivih dejanj, za katere so potrebni posebna usposobljenost, organiziranost in opremljenost kriminalističnih preiskovalcev ali posebej usmerjeno delovanje državnih organov in institucij s področij davkov, carin, finančnega poslovanja, vrednostnih papirjev, varstva konkurence, preprečevanja pranja denarja, preprečevanja korupcije, prepovedanih drog in inšpekcijskega nadzora.

Do zdaj je urad uspešno preiskal mnoge zahtevne primere, nekatere tudi medijsko zelo odmevne (npr. zlorabe v bančnem sektorju, resno ogrožanje državnih finančnih interesov, oškodovanja gospodarskih družb s kapitalskimi naložbami države, organiziranje denarnih verig in nedovoljeno prirejanje iger na srečo, zlorabe notranjih informacij in korupcijo v zdravstvu, energetiki, športu), ter razkril številne mednarodne kriminalne združbe, ki so trgovale s prepovedanimi drogami, orožjem, ljudmi ali se ukvarjale s prostitucijo in ponarejanjem denarja.

Povezane vsebine

Uprava kriminalistične policije

Odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj