V policiji je za hitro in pravilno odločanje v varnostnih dogodkih ključnega pomena dober pretok informacij, ki ga vse dni, 24 ur na dan, zagotavljamo tudi v okviru operativno-komunikacijskih centrov. Ti so po svoji funkciji nekakšno informacijsko vozlišče, z jasno definirano primarno nalogo odrejanja prvih nujnih operativnih ukrepov za zaščito življenja ljudi in njihovega premoženja ter varnosti policistov.

slika zaposlene v  operativno komunikacijskem centru pri sprejemanju klica

Zaposleni v centrih morajo prejemati obvestila in zbirati podatke o dejanjih, dogodkih in pojavih, pomembnih za delo policije.

Srž operativno-komunikacijske dejavnosti je dober pretok informacij

Vsaka od osmih policijskih uprav ima svoj operativno-komunikacijski center, ki sprejema klice na interventno številko policije 113 ter na teren napotuje policijske in kriminalistične patrulje.

Tudi ko občan pokliče za pomoč na telefonsko številko najbližje policijske postaje ali se osebno oglasi v policijski enoti ali poišče neposredno pomoč policistov na kraju dogodka ali dejanja, je o tem takoj obveščen regijsko pristojen center, ki poleg tega zbira povratne informacije, s pomočjo tehnoloških rešitev policistom nudi pomoč pri kakovostni izvedbi naloge in odločanju o izrečenem ukrepu ter skrbi za varnost napotenih policistov. OKC na ravni države pa je tisti, ki pri obravnavi najzahtevnejših varnostnih dogodkov usklajuje in odloča o uporabi policijskih resursov iz različnih policijskih specialnosti ter je hkrati neposredna vez s policijskimi enotami pri usmerjanju policijskega dela z generalnega nivoja.

Klic na 113 je navadno prvi stik občana s policijo, zato je zelo pomembno, da je naša komunikacija z njim strokovna in da vsebuje ustrezno mero empatije. Klicatelja moramo znati pomiriti, da nam lahko kljub strahu, šoku, stiski posreduje dovolj informacij. Najpomembneje je, da vsem prebivalcem Slovenije ali drugim, ki potrebujejo pomoč policije, to zagotavljamo v čim krajšem možnem času, v enakem obsegu ter hitro in učinkovito ne glede na to, kje so.

Povezane vsebine

Operativno-komunikacijski center
Predstavitev OKC: Interventna številka Policije 113  
Številka policije za klic v sili 113
Anonimni telefon 080 1200
Delovna področja