Tatvina je najpogostejše kaznivo dejanje zoper umetnine, tako pri nas kot v svetu.

slika umetniške slike Pismo, avtorja Jožeta PetkovškaTrgovina z umetninami in starinami, zlasti nelegalna, je namreč izjemno donosna, saj se njena denarna vrednost ocenjuje na milijarde dolarjev. 

Povpraševanje odjemalcev iz razvitega Zahoda po kvalitetnih delih spodbuja ropanje cerkva, templjev, svetišč, slabo varovanih zasebnih zbirk ipd. v državah, kjer ne morejo ali ne znajo ustrezno vrednotiti in varovati svoje kulturne dediščine. Svetovni umetnostni trg so v zadnjem času preplavile ikone ter drugi sakralni in kultni predmeti iz vzhodnoevropskih držav, zlasti nekdanje Sovjetske zveze in Jugoslavije.

Kje prodajajo ukradene umetnine?

Zelo znane ukradene umetnine običajno romajo neposredno k naročniku in se na trgu ne pojavijo. Širši javnosti manj znane ukradene predmete pa največkrat prodajajo na črnem trgu. Pogosto niso opremljeni z ustrezno dokumentacijo. Na to, kje in kdaj se bodo pojavili, vpliva predvsem povpraševanje kupcev.

Nasvet za lastnike umetniških predmetov

Ko ukradejo umetnino, predmet kulturne dediščine, smo oškodovani vsi, korist od tega pa imajo le posamezniki, zato ustrezno zavarujte svoje objekte in predmete! Več: Priporočila za zavarovanje objektov 

Vsakemu lastniku umetniških predmetov tudi priporočamo, da si s pomočjo naslednjega obrazcazabeleži osnovne podatke o umetnini: Obrazec za evidentiranje umetnin  

Kako delujejo tatovi?

Med seboj se razlikujejo po načinu izvedbe kaznivega dejanja in interesu, ki jih vodi v to dejanje. Ločimo profesionalne in priložnostne tatove. Prvi običajno izvršujejo dejanja po naročilu, se nanje vnaprej pripravijo (s predmetom se dobro seznanijo, proučijo njegovo varovanje, vnaprej pripravijo lažno spremljajočo dokumentacijo ...), medtem ko druge - sem spadajo razni dolgoprsti zbiralci, narkomani idr., naključno premami lahko dostopen predmet v  hiši, stanovanju, cerkvi, kapeli, galeriji, muzeju, pisarni, zapuščenem gradu.

slika zamaskirane osebe, ki krade slikoOdločilna dejavnika: dostopnost in varovanje

Najpogostejši način pridobitve predmetov je vlomna tatvina. Storilec vlomi v objekt, v katerem se predmet nahaja, pri čemer ima odločilno vlogo varovanje. Analize vlomov so pokazale, da so bili prostori, v katerih so bili predmeti, sorazmerno lahko dostopni in v času kaznivega dejanja nenadzorovani. Po statistiki je bilo več kot 50 odstotkov umetnin ukradenih iz zasebnih stanovanj in hiš, sledijo sakralni objekti (predvsem osamljene in neustrezno zavarovane cerkve in kapele). Majhen odstotek tatvin je v galerijah in muzejih, vendar je vrednost odtujenih predmetov iz teh objektov, v katerih so zbrani kulturni spomeniki najvišje kategorije, izjemno velika.

Oškodovanci nimajo ustrezne dokumentacije ...

Ob prijavah tatvin oškodovanci ponavadi nimajo fotografij predmeta, natančnih podatkov o predmetu in lastništvu ... Vse to je izjemno pomembno pri iskanju in vračanju najdenih predmetov zakonitemu lastniku.

Kaj storiti, če vam ukradejo umetnino, starino ...?

To nemudoma prijavite policiji! Le tako boste imeli možnost, da dobite predmet nazaj. Tudi če opazite svoj ukradeni predmet v prodaji, o tem takoj obvestite policijo in počakajte na njen prihod, preden se soočite s preprodajalcem.

Ali nameravate kupiti umetnino? 

Na spletnih straneh slovenske policije lahko preverite, ali umetnina, ki ste jo nameravali kupiti, ni morda ukradena: Seznam ukradenih umetnin
 

Kam lahko prijavite dejanja zoper umetnine in kulturno dediščino?

  • telefonsko številko policije 113 ali

Informacije o ukradenih in najdenih predmetih najdete:

Povezane vsebine

Kriminaliteta in umetnine
Najpogostejša kazniva dejanja, povezana z umetninami
Varnost premoženja