Sorodne objave

 

Tako kot je policija organizirana na treh ravneh, je tudi področje policijske konjenice organizirano na državni, regijski in lokalni ravni.

Na državni ravni je v Sektorju splošne policije v Upravi uniformirane policije višji policijski inšpektor, ki je glavni koordinator za delovno področje službenih konj in službenih psov v slovenski policiji in je zadolžen za spremljanje stanja na področju službenih živali ter pripravo in razvijanje novih metod dela z uporabo službenih živali. Skrbi tudi za koordinacijo nalog z uporabo službenih živali policije med notranjeorganizacijskimi enotami Generalne policijske uprave in enajstimi policijskimi upravami. Skrbi tudi za nadzor nad izvajanjem policijskih nalog z uporabo službenih živali, načrtovanje in sodelovanje pri usposabljanju, kadar so vključeni policisti s službenimi živalmi policije, koordinacijo nalog z drugimi državnimi organi pri izvajanju nalog ali drugih dejavnosti z uporabo službenih živali policije, pripravo oziroma usklajevanje predpisov na tem delovnem področju ter vodenje in sodelovanje v delovnih skupinah s tega delovnega področja.

Na regijski ravni sta v sektorjih uniformirane policije PU Ljubljana in PU Maribor policijska inšpektorja, ki strokovno nadzirata in koordinirata delo obeh policijskih enot, v katerih so sistemizirani službeni konji, z drugimi policijskimi enotami na območju policijske uprave in policijskimi upravami na celotnem območju države.

V ljubljanski policijski upravi je ustanovljena Postaja konjeniške policije Ljubljana, kjer so poleg vodstvenega kadra sistemizirana tudi delovna mesta policistov konjenikov. V policijski enoti je tudi inštruktor, ki skrbi za izvajanje individualnih in skupnih usposabljanj. Policisti konjeniki večino svojega dela opravijo na območju Ljubljane, kjer je tudi največja varnostna problematika, največ državnih ustanov, diplomatsko-konzularnih predstavništev in drugih pomembnih institucij ter športnih in drugih prireditev, na katerih se zbere veliko ljudi. Policijska enota zagotavlja pomoč tudi ostalim policijskim postajam na območju policijske uprave ter drugim policijskim upravam na območju cele države.

V mariborski policijski upravi je ustanovljena Policijska postaja vodnikov službenih psov in policistov konjenikov. Poleg nalog v Mariboru opravljajo naloge tudi na območju drugih policijskih uprav, predvsem na vzhodnem delu države. Precej nalog, skladno s schengenskimi standardi varovanja, opravijo tudi na državni meji s Hrvaško.

V slovenski policiji so službeni konji različnih pasem, ki so razporejeni v dve policijski enoti. Največ konjev je slovenske toplokrvne pasme, in sicer sedem, po dva sta avtohtona lipicanca, hanoveranca,  westfalca, češke toplokrvne pasme, po en slovaške toplokrvne pasme, latvijske toplokrvne pasme, ruski budjoni, angloarabec, litvanske toplokrvne pasme in rheinlander. Povprečna starost službenih konj je 10 let, ti pa v povprečju opravljajo policijske naloge 5 let.

V zadnjih letih smo vzpostavili pet ključnih elementov za učinkovito in profesionalno delo konjeniške policije, in sicer:

  1. kadri: ustrezno usposobljeni policisti, ki želijo biti del konjeniške enote, pri čemer je izjemno pomembna prostovoljna odločitev za delo s službenim konjem;
  2. taktika: izdelana na podlagi strokovnega dela, preizkušena v realnih razmerah in določena s pravili delovanja;
  3. usposabljanje: ključnega pomena za uspeh, zato poteka na vsakodnevni individualni ravni, v skupini in na državni ravni;
  4. stroka: temelji na pravilih stroke, metodah vodenja in uradnih/internih pravilih;
  5. nadzor: poteka ob spremljanju tekočega dela in z izvajanjem vnaprej pripravljenih  in strokovno usmerjenih nadzorih.